Mokesčių forumas 2020 m. Mokesčių reformos pertvarkymas

Plačiau

Seminarą veda

Vaida Kačergienė
Vaida Kačergienė – audito įmonės „AV Auditas“ direktorė. Vaida turi 4 metų ekonomistės, daugiau nei 20 metų finansinių ataskaitų audito ir buhalterinio darbo patirtį. Nuo 2002 m. aktyviai dalyvauja Lietuvos auditorių rūmų (LAR) veikloje, kaip LAR prezidiumo narė, LAR garbės teimos narė, rengiant audito atlikimo bei dokumentavimo metodikas, audito dokumentų programą. Nuo 2001 m. skaito paskaitas rizikos valdymo, audito atlikimo, tarptautinių audito standartų, kokybės kontrolės, vidaus kontrolės sistemos, finansų politikos, vidaus audito temomis.
Virginija Guleva
Virginija Guleva - mokesčių konsultacijų bendrovės TaxCube projektų vadovė. Virginija yra sukaupusi 14 metų patirtį konsultuojant Lietuvos bei užsienio bendroves tiesioginių mokesčių, mokestinių lengvatų taikymo klausimais. Virginija atlieka detalias mokestines peržiūras, mokestinius patikrinimus investuotojų užsakymu (angl. due diligence), reorganizavimo mokestinių pasekmių vertinimą, užsienio bendrovių nuolatinių buveinių buvimo rizikos Lietuvoje vertinimą. Virginija taip pat veda seminarus tiesioginių mokesčių temomis.
Algirdas Kviklys
Algirdas Kviklys – PVM ekspertas. Per daugiau nei 10 metų veiklos laikotarpį Algirdas padėjo spręsti mokestinių rizikų valdymo ir mokesčių optimizavimo klausimus gamybos, prekybos, paslaugų centrų, statybos, finansų, draudimo, investicijų ir kt. srityse veikiančioms Lietuvos ir užsienio įmonėms. Pagrindinė veiklos specializacija – netiesioginių mokesčių taikymas, pagrindinį dėmesį skiriant PVM ir Bendrijos muitinės kodekso klausimams. Taip pat veda seminarus PVM taikymo, PVM rizikos valdymo ir dokumentavimo klausimais, teikia rekomendacijas dėl naujausios mokestinės praktikos įgyvendinimo.
Lina Vosylienė
Lina Vosylienė - Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Skundų nagrinėjimo skyriaus vyriausioji specialistė. Lina Vosylienė anksčiau dirbo Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje bei tarptautinėje audito kompanijoje KPMG Baltics mokesčių skyriaus vadove.

Programa

Visi pagrindiniai mokesčių įstatymai keisis nuo 2020 m. sausio 1 d. Kai kurie pakeitimai jau priimti (pvz., dėl PVM), kiti patvirtinimo laukia artimiausiuose Seimo posėdžiuose. Todėl 2020 m. turėsime taikyti naujus mokesčių tarifus ir naujas lengvatas, pasikeitusį darbo užmokesčio skaičiavimą, taip pat išbandyti pasikeitusį deklaravimo procesą ir galimai mokytis apie naujus mokesčius.
Mokymų klubas, paskatintas puikiai įvertintų finansinės atskaitomybės seminarų, parengė jau antrąjį seminarą – „Mokesčių forumas 2020 m.“. Kaip akcentavo seminaro dalyviai, šių mokymų pagrindinė stiprybė, kad skirtingas mokesčių temas analizuoja tik to mokesčio ekspertas, o ne vienas lektorius. Atsižvelgiant į tai parengta ir 2020 m. mokymų programa – skirtingas mokestines naujoves analizuos to mokesčio specialistas.


Programa bus pildoma pagal priimtus naujausius teisės aktų pakeitimus.

 

Programa


Gyventojų pajamų mokesčio pakeitimai nuo 2020 m. „Sodros“ naujovės, tarifai ir išaiškinimai 2020 m.:
• Gyventojų pajamo mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m. sausio 1 d. (Nuolat pildoma pagal Seimo pakeitimus);
• Dividendų išmokėjimas, apmokestinimas 2020 m. Dividendų išmokėjimas už ne visus mokestinius metus;
• GPM tarifų naujovės 2020 m. Kaip keisis taikymas ir apmokestinimo momentas?
• NPD formulės pakeitimai nuo 2020 m. Formulės taikymas metų sandūroje;
• Neapmokestinamųjų pajamų sąrašo naujovės nuo 2020 m. Pagrindimas, dokumentai, deklaravimas;
• A ir B klasės pajamų deklaravimo pasikeitimai. Deklaracijų formos nuo 2020 m.;
• Individualios veiklos ir verslo liudijimų mokesčių naujovės nuo 2020 m. Tai, kas aktualu įmonėms;
• Komandiruočių apmokestinimo naujovės nuo 2020 m.: dienpinigiai, sąnaudos, dokumentavimas;
• Valstybinio socialinio draudimo tarifų pasikeitimai nuo 2020 m. Kaip tai keis darbo užmokesčio skaičiavimą, individualios veiklos ir verslo liudijimų apmokestinimą, kitų pajamų mokesčius?


Pelno mokesčio reguliavimo naujovės 2020 m.: deklaravimas, lengvatos, sąnaudų dokumentavimas. Svarbiausi metų užbaigimo darbai:
• Pelno mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2020 m. (Nuolat pildoma pagal Seimo pakeitimus);
• Pelno mokesčio apskaičiavimas ir deklaravimas. Kaip keičiasi nuostatos 2020 m.?
• Avansinio pelno mokesčio mokėjimo tvarka. Visi aprašų pasikeitimai ir naujausi VMI išaiškinimai;
• Dividendų deklaravimo ir apmokestinimo niuansai 2020 m. Mokesčių administravimo niuansai išmokant dividendus;
• Leidžiamų ir neleidžiamų atskaitymų apskaičiavimas, apmokestinimas. Reprezentacinių sąnaudų priskyrimas ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams. 2020 m. naujovės ir komentarai;
• Pelno mokesčio lengvatų taikymas: deklaravimas, apmokestinimas, 2020 m. pasikeitimai;
• Naujausia praktika. VMI išaiškinimai.


Pridėtinės vertės mokestis nuo 2020 m.: naujovių taikymas:
• Naujausi PVM įstatymo pakeitimai 2020 m. Kaip keisis įrodinėjimas dėl 0 proc. PVM tarifo taikymo?
• Naujausia praktika 0 proc. PVM tarifo taikymo srityje nuo 2020 m. Naujas įrodinėjimo procesas;
• Paslaugų apmokestinimas PVM. Reverso taikymas;
• PVM deklaracijų užpildymo taisyklės. Deklaracijų formos nuo 2020 m.;
• PVM atskaita: deklaravimas ir pagrindžiantys dokumentai. Naujausia praktika nuo 2020 m.;
• Naujausi VMI komentarai ir teismų sprendimai, taikomi 2020 m.


Mokesčių administravimo naujovės nuo 2020 m. sausio 1 d. Mokestinių ginčų prevencija ir bendravimas su mokesčių administratoriumi.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema