Gintarė Gumuliauskienė - Mokymų klubas

Dr. Gintarė Gumuliauskienė konsultavo ir konsultuoja savo klientus įvairaus pobūdžio verslo sandoriuose tiek vietinėje, tiek pasaulio rinkose, dirbdama tiek kaip nepriklausomas konsultantas, tiek kartu su advokatų kontoromis visoje Europoje bei už jos ribų.

Dr. Gintarė Gumuliauskienė specializuojasi faktiškai visose verslo teisės srityse, įskaitant įmonių įsigijimus ir susijungimus (M&A); jungtinę veiklą ir bendras įmones; įmonės valdymą; reorganizavimą, bankrotą, likvidavimą; restruktūrizavimą; verslo sandorius ir kt.

Dr. Gintarė Gumuliauskienė parašė bei apsigynė socialinių mokslų daktaro disertaciją tema „Juridinio asmens valdymo organų narių civilinė atsakomybė“.

Dr. Gintarė Gumuliauskienė yra docentė, Mykolo Romerio universitete dėsto Bendrovių teisės ir Verslo organizavimo teisinių formų dalykus magistro studijų studentams, yra patyrusi mokslo darbų vadovė ir recenzentė.

Artimiausi mokymai

Nuotoliniai mokymaiTeisė
Civilinio proceso kursai
Sausio 22 d. — sausio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 22 d. — sausio 31 d. Vilniuje
Sausio 22 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 22 d. Vilniuje
Sausio 25 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 25 d. Vilniuje
Sausio 31 d. Nuotoliniai mokymai
Sausio 31 d. Vilniuje
Nuotoliniai mokymaiTeisė
Praktiniai regreso teisės įgyvendinimo aspektai
Gruodžio 18 d. Nuotoliniai mokymai
Gruodžio 18 d. Vilniuje