fbpx

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai: reglamento įgyvendinimas, dokumentacija ir atskaitomybė

Plačiau

Seminarą veda

Dijana Šinkūnienė
Dijana Šinkūnienė turi daugiau nei 15 metų praktinio darbo patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijoje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Dirbdama minėtoje institucijoje lektorė ne tik taikė duomenų apsaugos taisykles įvairiais asmens duomenų tvarkymo atvejais, bet ir dalyvavo rengiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 Lietuvoje įgyvendinančius teisės aktus. Lektorė yra MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ steigėja ir konsultuoja viešojo bei privataus sektorių atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Lektorės turimos tiek teorinės, tiek praktinės asmens duomenų apsaugos žinios, priežiūros institucijos ir viešojo sektoriaus įstaigų veiklos bei įmonių, įstaigų, organizacijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo ypatumų išmanymas padės seminaro dalyviams asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles pritaikyti konkrečios įstaigos veikloje.

Programa

1. Su asmens duomenų tvarkymu susiję principai ir jų taikymas praktikoje:
     1.1. Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą. Sutikimas, kaip viena iš asmens duomenų tvarkymo sąlygų.
     1.2. Duomenų teikimas. Į ką atkreipti dėmesį.
     1.3. Skaidrumo ir sąžiningumo principų įgyvendinimas. Praktiniai patarimai kaip, kiek ir kokios informacijos pateikti duomenų subjektams.
     1.4.Tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principų įgyvendinimas. Kiek ir kokių asmens duomenų tvarkyti.
     1.5. Kodėl svarbu tvarkyti tikslius asmens duomenis.
     1.6. Ar galima asmens duomenis saugoti neribotą laikotarpį. Kaip ir kokį asmens duomenų saugojimo terminą nusistatyti.
     1.7. Duomenų saugumo priemonės.
     1.8. Atskaitomybės principas ir kaip jį įgyvendinti praktikoje.
2. Duomenų subjektų teisės ir jų įgyvendinimas: dažniausiai pasitaikančios klaidos ir kaip jų išvengti.
3. Asmens duomenų saugumo pažeidimai: kas laikoma pažeidimu, ką daryti jam atsitikus.
4. Poveikio duomenų apsaugai vertinimas. Kada jo reikia. Patarimai kaip jį atlikti ir kokius dokumentus pildyti.
5. Santykiai su duomenų tvarkytojais. Kokias nuostatas būtina įtraukti į duomenų tvarkymo sutartis.
6. Darbuotojų pareigos tvarkant asmens duomenis.
7. Bendrojo duomenų apsaugos reglamento taikymo praktika kitose Europos Sąjungos valstybėse. Už ką skiriamos baudos.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema