fbpx

Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės sistema – paprastai apie nepaprastus dalykus. Sukūrimas, veikimas, vertinimas, tobulinimas

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba viešojo sektoriaus subjektuose. Pagrindiniai pokyčiai: LR vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymas (aktualus nuo 2020-07-01), Vidaus kontrolės įgyvendinimo viešajame juridiniame asmenyje tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2020-06-29 įsak. Nr. 1K-195). Viešojo sektoriaus vidaus kontrolės standartų gairės.
  • Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos. Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės sritys. Bendrieji ir specialieji reikalavimai. Vidaus kontrolės principai: tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas, optimalumas, dinamiškumas, nenutrūkstamas funkcionavimas. Bendrai priimta vidaus kontrolės praktika.
  • Vidaus kontrolės kūrimas ir diegimas. Nuo ko pradėti: procedūros, atsakingi asmenys, galių suteikimas, atsakomybių ribos. Vidaus kontrolės elementai: kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija, stebėsena. Praktiniai patarimai ir strateginės rekomendacijos dėl vidaus kontrolės politikos kūrimo, įdiegimo ir veikimo. 
  • Vidaus audito sistema. Vidaus audito tikslas ir pagrindiniai uždaviniai. Vidaus audito funkcijos steigimas ir veikimas. Viešojo juridinio asmens vadovo kompetencija vidaus audito srityje. Vidaus kontrolės ir vidaus audito ryšys. 
  • Vidaus kontrolės sistemos veikimo vertinimas. Vadovybės, darbuotojų, auditorių vaidmuo ir jų įtaka sistemos vertinimo ir tobulinimo srityje. Ataskaitų apie vidaus kontrolės priemonių efektyvumą teikimo gairės. Praktinės rekomendacijos dėl vertinimo ataskaitos turinio. Informacijos apie vidaus kontrolės įgyvendinimą viešajame juridiniame asmenyje rengimas ir teikimas. 
     

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema