Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą - Mokymų klubas

Viešojo sektoriaus subjektų finansinė atskaitomybė. Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą

Plačiau

Seminarą veda

Danutė Stepanauskienė
Danutė Stepanauskienė - Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakultete įgijo taikomosios matematikos specialybę, nuo 2004 m. dirba buhalterinį darbą biudžetinėse įstaigose. Šiuo metu dirba vyriausiąja buhaltere. Danutė Stepanauskienė yra sukaupusi ilgametę patirtį programavimo, projektavimo, finansų valdymo, turto valdymo, strateginio planavimo, buhalterinės apskaitos srityse. Lektorė nuo 2006 m. veda seminarus biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos, turto ir finansų valdymo, finansų kontrolės, inventorizacijos, biudžeto ir finansinės atskaitomybės, apskaitos politikos, duomenų įkėlimo į VSAKIS temomis.

Programa

  • Naujas Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas – kiek, kas ir kaip keitėsi?
  • Esminiai reikalavimai viešojo sektoriaus finansinių ataskaitų rinkiniui sudaryti.
  • Finansinių ataskaitų rinkinio formos. Aiškinamojo rašto sudarymas.
  • Apskaitos politikos įtaka finansinių ataskaitų rinkinio sudarymui.
  • Finansinių ataskaitų rinkinio duomenų tikrinimas ir klaidų taisymas.
  • Turto, pajamų ir sąnaudų, įsipareigojimų, finansavimo sumų apskaita.
  • Finansinių ataskaitų konsolidavimo ypatumai.
  • Duomenų įkėlimas į VSAKIS sistemą, ankstesnių laikotarpių klaidų analizė.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema