Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas - Mokymų klubas

Viešojo sektoriaus subjekto pinigų srautų ataskaitos parengimas

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • Informacijos pateikimas viešojo sektoriaus subjekto finansinių ataskaitų rinkinyje. Pinigų srautų ataskaitos esmė, tikslingumas, jos ryšys su kitomis finansinėmis ataskaitomis. 
  • Pinigų srautų apskaitos reglamentavimas. 5-asis VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“, 2-asis TVSAS „Pinigų srautų ataskaita“. Finansų ministerijos rekomendacijos. 
  • Pinigų srautų grupavimas: pagrindinės veiklos, investicinės veiklos, finansinės veiklos pinigų srautai. Tiesioginiai ir netiesioginiai pinigų srautai.
  • Nepiniginių sandorių informacijos atskleidimas. Pinigų srautų pateikimas grynąja verte. Informacijos apie gautas palūkanas ir dividendus atskleidimas pinigų srautų ataskaitoje. Valiutų kurso pasikeitimo įtakos atskleidimas pinigų srautų ataskaitoje. Kiti atskleidimai.
  • Informacijos apie pinigų srautus atskleidimas: žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus fondus, pinigų srautų atskleidimas žemesniojo lygio fondų pinigų srautų, aukštesniojo lygio pinigų srautų ataskaitose. Pinigų srautų ataskaitos pildymo rekomendacijos.
     

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema