Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje - Mokymų klubas

Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje

Rinktis

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

(pasirengimas įgyvendinti LR finansinės apskaitos įstatymo 13 str. 1.4 p.)

  • Vidaus kontrolės sąvoka, tikslai ir uždaviniai. Vidaus kontrolės svarba pelno siekiančių subjektų veiklai ir valdymui. Finansinės apskaitos vidaus kontrolė: sąvoka, tikslai, uždaviniai. Vidaus kontrolės įgyvendinimo prielaidos: LR finansinės apskaitos įstatymas (įsigaliosiantis nuo 2022-05-01), AVNT 2022-03-31 Rekomendacijos: vidaus kontrolės organizavimas; vidaus kontrolės standartų gairės, COSO ir kiti standartai.
  • Vidaus kontrolės dalyviai, jų kompetencija ir atsakomybės sritys. Vidaus kontrolės principai: tinkamumas, efektyvumas, rezultatyvumas, optimalumas, dinamiškumas, nenutrūkstamas funkcionavimas. Bendrai priimta vidaus kontrolės praktika.
  • Vidaus kontrolės kūrimas ir diegimas. Nuo ko pradėti: procedūros, atsakingi asmenys, galių suteikimas, atsakomybių ribos. Vidaus kontrolės elementai: kontrolės aplinka, rizikos vertinimas, kontrolės veikla, informavimas ir komunikacija, stebėsena. Apskaitos rizikos valdymas ir kontrolės sistema. Praktiniai patarimai ir strateginės rekomendacijos dėl vidaus kontrolės politikos kūrimo, įdiegimo ir veikimo. 
  • Rizikos kaip reiškinio apibrėžimas. Rizikos valdymo samprata ir pagrindai. Rizikos veiksnių įvertinimas ir priemonės rizikos padariniams išvengti. Kaip identifikuoti ir įvertinti rizikos veiksnius, praktiniai patarimai dėl rizikos valdymo priemonių plano parengimo. Nerizikuosi – negersi šampano: kokią riziką galime sau leisti? Rizikų valdymo procesas: sukūrimas, įdiegimas ir įgyvendinimas. Vidaus kontrolės veikla kaip rizikos valdymo pagrindas: apskaitos dokumentų parengimo kontrolės priemonės; ūkinių operacijų registravimo kontrolės priemonės; prieigų prie apskaitos IS ir apskaitos registrų kontrolės priemonės; apskaitos registrų pagrindimo faktiniais turto ir įsipareigojimų likučiais kontrolės priemonės; apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo kontrolės priemonės ir kt. Rizikos valdymo proceso dalyviai. 
  • Ar rizikos valdymo sistemos veikimas yra pakankamai efektyvus? Vidaus kontrolės sistemos veikimo vertinimas. Vadovybės, darbuotojų, auditorių vaidmuo ir jų įtaka sistemos vertinime ir tobulinime. Praktinės rekomendacijos dėl finansinės apskaitos vidaus kontrolės veikimo vertinimo. 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
10:30 - 10:45 Pertraukėlė
12:15 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 100 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 110 Eur + PVM 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

4 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-06-21
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-06-21 9:002022-06-21 12:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriujeMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje Seminaro data: 2022-06-21 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-06-21
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-06-21 9:002022-06-21 12:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriujeMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Vidaus kontrolės priemonės, siekiant valdyti rizikas privačiame sektoriuje Seminaro data: 2022-06-21 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)