fbpx

Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika

Rinktis

Seminarą veda

Gediminas Valantiejus
Dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Ekonomikos ir verslo fakulteto bei Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės instituto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija).

Programa

Apmokestinant turizmo veiklą ir turizmo paslaugas pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) paprastai yra taikoma speciali schema, apibrėžta Lietuvos Respublikos PVM įstatymo straipsniuose. Kita vertus, nors šie straipsniai ir ši schema per pastaruosius metus ne kartą keitėsi – tiek dėl PVM įstatymo pokyčių, tiek ir dėl ES Teisingumo Teismo išaiškinimų, kol kas vis dar nėra parengta aktualaus PVM įstatymo komentaro (paskutinį kartą jis tikslintas dar 2014 m.). Turint tai omenyje, mokymuose nagrinėjami specialios PVM apmokestinimo schemos taikymo praktiniai ypatumai, atsižvelgiant į naujausią ES Teisingumo Teismo praktiką mokestinių ginčų bylose. Kartu, papildant PVM įstatymo komentare išdėstytą informaciją, pateikiami papildyti bei aktualią praktiką atitinkantys paaiškinimai dėl pagrindinių turizmo paslaugoms taikomų PVM įstatymo straipsnių. Mokymų metu, remdamiesi teismų praktika, aptarsime tokius klausimus ir temas, kaip subjektai, kurie gali taikyti specialią PVM apmokestinimo schemą, ir paslaugų, kurioms ji gali būti taikoma, rūšys, PVM atskaitos galimybės turizmo paslaugų teikimo atveju, avanso už šias paslaugas apmokestinimo ypatumai, apmokestinimo objekto (maržos) nustatymo tvarka ir kt. Mokymuose pagrindinis dėmesys bus skiriamas tiems PVM įstatymo straipsniams ir jų nuostatoms, dėl kurių išsamesnių Valstybinės mokesčių inspekcijos išaiškinimų stinga ar jie iki šiol nėra atnaujinti.

Seminaro programa:

• Turizmo paslaugų apmokestinimą PVM reglamentuojančių teisės aktų sistema ir jų santykis.
• Maržos schemos, kaip turizmo paslaugų apmokestinimo PVM pagrindo, pagrindiniai ypatumai.
• Turizmo paslaugos ir jų rūšys, priskiriamos (bei nepriskiriamos) PVM objektui bei maržos schemos taikymo sričiai.
• Maržos schemą turintys ir neturintys teisę taikyti turizmo verslo subjektai.
• Turizmo paslaugų pirkėjas taikant maržos schemą: kas gali juo būti?
• Tarpininkavimo paslaugų turizmo srityje apmokestinimas PVM.
• Turizmo paslaugų apmokestinimo PVM vieta, paslaugų, teikiamų už ES ribų, apmokestinimas.
• Turizmo paslaugų apmokestinamosios vertės nustatymas taikant PVM maržos schemą.
• PVM atskaitos ypatumai apmokestinant turizmo paslaugas.
• PVM sąskaitų faktūrų išrašymas turizmo paslaugų atvejais: į ką būtina atkreipti dėmesį?

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
11:00 - 11:15 Pertraukėlė
13:00 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Auditorinis seminaras - 110 Eur + PVM, nuotolinis seminaras - 100 Eur + PVM 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

5 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-02-23
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-02-23 9:002021-02-23 13:00Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktikaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika Seminaro data: 2021-02-23 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 11:00 - 11:15 Pertraukėlė 13:00 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-02-23
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-02-23 9:002021-02-23 13:00Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktikaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Turizmo paslaugų apmokestinimas PVM: ypatumai, naujovės bei jų taikymo praktika Seminaro data: 2021-02-23 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:00 Seminaro pradžia 11:00 - 11:15 Pertraukėlė 13:00 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)