fbpx

Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine?

Rinktis

Seminarą veda

Gediminas Valantiejus
ILAW LEXTAL advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Vilniaus apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių šiomis temomis, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. Advokatas Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija). Pagrindinės advokato praktikos sritys: mokesčių teisė; muitų teisė; administracinė teisė.

Programa

Visiems tarptautinės prekybos versle dirbantiems bei su muitinės formalumais, prekių importu, eksportu ir/ar tranzitu susiduriantiems asmenims (ypač muitinės deklarantams, tarpininkams bei jų atstovams) neišvengiamai tenka susidurti ir su teisinės (administracinės) atsakomybės taikymo muitinėje rizika. Pastebėtina, jog nuo 2017 m. galiojančio naujojo Administracinių nusižengimų kodekso (ANK) specialiosios dalies straipsniai, apibrėžia gana daug savo požymiais neretai panašių nusižengimų muitinės prižiūrimose ir kontroliuojamose srityse (muitinės formalumų, prekių deklaravimo, muitinio tikrinimo vietų, laisvųjų zonų, muitinės sandėlių, laikinojo saugojimo vietų steigimo ir veiklos tvarkos bei kiti susiję nusižengimai) už kuriuos gali būti taikomos net iki kelių tūkstančių eurų siekiančios baudos ar netgi turto (prekių) konfiskavimas. Minėtų ANK straipsnių taikymą paaiškina šiuo metu besiformuojanti ir gana gausi teismų praktika, kurioje, ypač pastaraisiais metais, ne kartą buvo pasisakyta dėl atskirų ANK numatytų pažeidimų sampratos, jų skirtumų, galimybės pažeidimą kvalifikuoti pagal švelnesnį straipsnį ar netgi atsakomybės apskritai netaikyti.

Atsižvelgiant į tai, mokymų metu, pateikiant nuorodas į konkrečius teismų praktikos pavyzdžius bei remiantis teismų pastaraisiais metais nagrinėtomis praktinėmis situacijomis bei juose laimėtomis bylomis, apibendrinama esama atsakomybės pagal atskirus ANK straipsnius taikymo praktika, ja remiantis pateikiamos rekomendacijos į ką reikėtų atkreipti dėmesį ginčytinose situacijose, ginant savo teises bei teisėtus interesus. Mokymus veda bei savo patirtimi dalijasi advokatas, Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto lektorius, Muitinės praktikų asociacijos narys bei leidinio „Muitų teisė praktikams“ redaktorius dr. Gediminas Valantiejus, besispecializuojantis tarptautinės prekybos ir muitų teisės srityse.

Seminaro programa:

1. Administracinės atsakomybės principai (teisės viršenybės, teisingumo, protingumo, proporcingumo, operatyvumo ir kt.) bei jų taikymas teismų praktikoje, nagrinėjant muitinės pradėtas administracinių nusižengimų bylas, teisinės gynybos galimybės remiantis bendraisiais atsakomybės taikymo principais;

2. Kaltė kaip administracinio nusižengimo požymis ir jos aiškinimas teismų praktikoje, atstovų muitinėje (muitinės deklarantų) kaltės nustatymo ypatumai, aplinkybės bei situacijos šalinančios kaltę ir jų vertinimas naujausiose teismų bylose;

3. Administracinių nuobaudų skyrimas bei jų dydžio nustatymas ir parinkimas – kokio dydžio nuobaudą turi teisę skirti muitinės pareigūnas ir/ar teismas bei kokios aplinkybės lemia jos parinkimą? Administracinių nuobaudų skyrimo procedūrų pažeidimų reikšmė ir įtaka bylų baigčiai teisme;

4. Atskirų ANK straipsnių, apibrėžiančių atsakomybę už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus praktinio taikymo ypatumai bei naujausi teismų išaiškinimai dėl jų taikymo galimybių konkrečiose situacijose. Konkrečios teisinės situacijos kuomet atsakomybės taikymas pagal atskirus ANK straipsnius negalimas/nepripažįstamas.

5. Kitų atskirų ANK numatytų bei dažniausiai pasitaikančių nusižengimų aiškinimas teismų praktikoje. Muitinės formalumų ir prekių deklaravimo tvarkos pažeidimai ir jų skirtumai – kada bei kokį ANK straipsnį privaloma taikyti ir kaip tai vertinama teismų praktikoje? Muitinio tikrinimo vietų ir prekių gabenimo tvarkos bei muitinės sandėlių veiklos pažeidimai, jų požymių ir praktinio taikymo atvejų išaiškinimai, aktualioje teismų praktikoje išskiriamos aplinkybės kuomet atsakomybė už šiuos pažeidimus negali būti taikoma.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:00 Seminaro pradžia
10:30 - 10:45 Pertraukėlė
12:15 - 13:00 Pertrauka
14:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 110 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 120 Eur + PVM 120 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-10-12
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-10-12 9:002021-10-12 14:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine? Seminaro data: 2021-10-12 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 - 13:00 Pertrauka 14:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-10-12
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-10-12 9:002021-10-12 14:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Teismų praktika taikant administracinę atsakomybę už muitinės (muitų) teisės aktų pažeidimus: ką reikėtų žinoti kilus ginčui su muitine? Seminaro data: 2021-10-12 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:00 Seminaro pradžia 10:30 - 10:45 Pertraukėlė 12:15 - 13:00 Pertrauka 14:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)