Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčiai

Plačiau

Seminarą veda

Daiva Žumbakienė
Daiva Žumbakienė – auditorė, UAB „Raimda auditas“ direktorė. Daiva Žumbakienė turi ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) praktikuojantį sertifikatą, ACCA narė. Taip pat yra LBAA kolegijos narė, nuo 2020 m. sausio mėn. LAR Prezidiumo narė, nuo 2019 m. gegužės mėn. AE (Accountancy Europe) IFRS 9 Financial Instruments ekspertų grupės narė. Daiva Žumbakienė yra Oxford Brookes University absolventė.

Programa

• 16-asis TFAS ,,Nuoma“ įsigaliojo nuo 2019-01-01.
     - Pakeitimų esmė – panaikinamas klasifikavimas tarp veiklos nuomos ir finansinės nuomos.
     - Standarto taikymo išimtys.
     - Žemės nuomos atvejai.
     - Uždavinių sprendimas, testai.
     - Sudėtingesnių atvejų analizė.
• 16-ojo TFAS ,,Nuoma“ sąsaja su kitais standartais:
     - 8-asis TAS ,,Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos“;
     - 15-asis TFAS ,,Pajamos pagal sutartis su klientais“;
     - 38-asis TAS ,,Nematerialusis turtas“.
• Aiškinamasis raštas.
     - Standartų ir (ar) išaiškinimų pasikeitimai, privalomi aiškinamajame rašte.
     - Įsigaliojusių standartų pasikeitimų datos.
     - Aiškinamojo rašto sąsaja su ,,Konceptualių pataisų pagrindais“ (angl. Conceptual Framework: conceptual framework for financial reporting).
     - Nors „Konceptualių pataisų pagrindai“ ir nėra standartas, bet pokyčiai, taikytini nuo 2020-01-01, siejasi su daugeliu standartų.
• 24-asis TAS ,,Susijusių šalių atskleidimai“.
• Kitų standartų aktualijos.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema