Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė - Mokymų klubas

Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė

Rinktis

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

 • Apskaitos derinimo naujausios tendencijos ir standartizavimo svarba. Apskaitos sistemų skirtumus lemiantys veiksniai. TAS ir TFAS grupės, TFAAK ir NAK. VAS grupės, VAS metodinės rekomendacijos. Apskaitos informacijos pateikimo bei turinio, taikant skirtingus apskaitos standartus (TFAS ir VAS), skirtumai ir panašumai. Skirtingų apskaitos standartų skirtumų įtaka įmonių finansinėms ataskaitoms ir finansiniams rodikliams.
 • Kai kurių TFAS ir VAS nuostatų taikymo analizė. Finansinių ataskaitų elementų apskaitos pagrindiniai skirtumai pagal TFAS (TAS) ir VAS:
  a) Ilgalaikio turto: ilgalaikio materialiojo turto, nematerialiojo turto, nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių, ilgalaikio turto, skirto parduoti, finansinio turto, investicijų į asocijuotąsias įmones, investicinio turto;
  b) Tikrosios vertės nustatymo, turto vertės sumažėjimo ir kt.;
  c) Trumpalaikio turto: atsargų, pinigų ir pinigų ekvivalentų;
  d) Įsipareigojimų, nuomos, išmokų darbuotojams;
  e) Dotacijų;
  f) Pajamų, pelno mokesčių ir kt.
 • Perėjimui prie TFAS privalomi atlikti veiksmai ir iššūkiai. 1-ojo TFAS taikymo iššūkiai dėl nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių, išmokų darbuotojams, sukauptų valiutos kursų pokyčių, sudėtinių finansinių priemonių, dukterinių, asocijuotųjų ir bendrų įmonių turto ir įsipareigojimų, apsidraudimo sandorių, įvertinimų apskaitos, finansinio turto ir įsipareigojimų pripažinimo nutraukimo, kitų TFAS retrospektyvaus taikymo išimčių ir kt.
 • Reikšmingiausi pasikeitimai standartizavimo srityje. Aktualios naujienos TFAS taikymo srityje 2020–2021 metais.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30-11:45 Pertraukėlė
13:15 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 100 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 110 Eur + PVM 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

4 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-03-28
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-03-28 10:002022-03-28 13:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizėMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė Seminaro data: 2022-03-28 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30-11:45 Pertraukėlė ​​​​​​​13:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-03-28
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-03-28 10:002022-03-28 13:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizėMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Tarptautinių ir verslo apskaitos standartų nuostatų analizė Seminaro data: 2022-03-28 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30-11:45 Pertraukėlė ​​​​​​​13:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)