Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje - Mokymų klubas

Sąnaudos, biudžeto išlaidų klasifikacija ir rizikos valdymas viešajame sektoriuje

Plačiau

Seminarą veda

Algimanta Laskauskienė
Algimanta Laskauskienė yra sukaupusi ilgametę (daugiau kaip 20 m.) patirtį apskaitos, finansų ir turto valdymo, vidaus audito srityse viešajame sektoriuje. Turi nepriklausomo auditoriaus kvalifikaciją, yra buhalterė profesionalė; pastaruosius 4 metus dirbo savivaldoje apskaitos, turto srityse. Rašo straipsnius apskaitos, finansinės atskaitomybės ir kitomis viešajame sektoriuje apskaitos darbuotojams aktualiomis temomis.

Programa

  • Sąnaudų biudžetinėje įstaigoje apskaita, planavimas, analizė; 
  • Valstybės ir savivaldybės biudžetų išlaidų ekonominė klasifikacija;
  • 11-ojo VSAFAS „Sąnaudos“ paskirtis, tikslai; konkretaus pavyzdžio nagrinėjimas ir finansinių ataskaitų, susijusių su sąnaudomis, rengimas;
  • Galimi rizikos veiksniai ir jų įtaka sąnaudų sričiai.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema