fbpx

Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai

Rinktis

Seminarą veda

Gediminas Valantiejus
Advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“, Lietuvos muitinės praktikų asociacijoje, ir šiuo metu (nuo 2019 m.) – advokatų profesinėje bendrijoje „iLAW“). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, Mykolo Romerio teisės mokyklos vyr. mokslo darbuotojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs monografiją „Muitų teisinis reguliavimas“ (2019) bei daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių ir kitų mokslinių bei praktinių leidinių, dalyvavęs ES institucijų atliekamų mokesčių mokslinių tyrimų projektuose, parengęs studijas bei pasiūlymus dėl jų teisinio reguliavimo tobulinimo ES bei Lietuvoje. Gediminas Valantiejus taip pat reguliariai skaito pranešimus muitų bei importo mokesčių reglamentavimo temomis tarptautinėse mokslinėse konferencijose ir šiose srityse stažavosi Europos teisės akademijoje (Vokietija) bei Leideno universitete (Olandija). Šiuo metu Gediminas yra praktinių leidinių mokesčių ir muitų teisės specialistams „Customs Compliance and Risk Management Journal for Practitioners in Europe“ (CCRM Journal) bei„Muitų teisė praktikams“ redaktorius.

Programa

Teisingas prekių tarifinis klasifikavimas yra iš esmės visų importo mokesčių teisingo apskaičiavimo pagrindas, nulemiantis tai, kad mokesčių mokėtojui neatsiras papildomų mokestinių prievolių valstybės biudžetui, nekils administracinė ar net baudžiamoji atsakomybė. Teisiniu požiūriu, šiai temai iki šiol nėra skiriama didesnio dėmesio, paliekant šių svarbių klausimų sprendimą praktikai, kas dažnai lemia ir įvairias klaidas deklaracijose ar net mokestinius patikrinimus bei mokestinius ginčus. Siekiant užpildyti šią spragą, mokymuose, remdamiesi aktualia pastarųjų metų teismų praktika bei atsižvelgdami į pasikeitimus, susijusius su Sąjungos muitinės kodekso (2016) įsigaliojimu, nagrinėsime bendruosius Kombinuotosios nomenklatūros (KN) aiškinimo ir taikymo principus (taisykles), KN ir kitų tarptautinių nomenklatūrų santykį, Kombinuotosios nomenklatūros svarbiausius atnaujinimus, taikomus 2021 m. KN versijoje. Taip pat aptarsime pastarųjų metų (2018–2021 m.) prekių tarifinį klasifikavimą reguliuojančių teisės aktų pokyčius Lietuvoje ir juos aiškinančią teismų praktiką (Muitinės laboratorijos veikla, privalomosios tarifinės informacijos išdavimas, prekių mėginių ėmimo tvarkos pasikeitimai). Mokymų metu didelis dėmesys bus skiriamas ir konkrečioms teisinėms situacijoms, kuriose ES Teisingumo Teismas bei Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas pastaraisiais metais (2018–2021 m.) išaiškino įvairius ginčytinus prekių klasifikavimo ypatumus (pagal konkrečių prekių sudėtį ir rūšis).

Seminaro programa:

• KN bendrosios aiškinimo taisyklės (BAT) ir aktuali jų aiškinimo praktika.
• KN ir kitų klasifikavimo dokumentų (tarptautinių nomenklatūrų) santykis: kada ir kokie taikomi?
• ES Kombinuotoji nomenklatūra 2021: naujovės bei pokyčiai lyginant su ankstesnėmis KN versijomis.
• Muitinės laboratorijos išvadų teisinis statusas ir jį aiškinanti teismų praktika.
• Privalomosios tarifinės informacijos (PTI) išdavimas ir Lietuvos Respublikos teisės aktų pasikeitimai, taikomi nuo 2019 m.
• Prekių mėginių ėmimo teisinis reglamentavimas Lietuvoje ir jo ypatumai.
• Konkrečių prekių rūšių klasifikavimo problemos ir ypatumai remiantis ES Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktika (maisto produktai, chemijos produktai, mechanikos ir pramonės produktai, tekstilės produktai, specifinės sudėties medžiagos (metalai, mineralai, plastikai)), kitos prekės).

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
12:00 - 12:15 Pertraukėlė
14:00 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Auditorinis seminaras - 130 Eur + PVM, nuotolinis seminaras - 120 Eur + PVM 130 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

5 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-04-02
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-04-02 10:002021-04-02 14:00Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumaiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai Seminaro data: 2021-04-02 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 12:00 - 12:15 Pertraukėlė 14:00 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-04-02
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-04-02 10:002021-04-02 14:00Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumaiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Prekių tarifinis klasifikavimas ir ES Kombinuotosios nomenklatūros praktinis taikymas: naujovės, pokyčiai 2021 m. ir atskirų prekių rūšių klasifikavimo ypatumai Seminaro data: 2021-04-02 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 12:00 - 12:15 Pertraukėlė 14:00 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)