Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai

Registruotis

Seminarą veda

Laimonas Marcinkevicius
Dr. Laimonas Marcinkevičius – advokatų kontoros Marcinkevičius ir partneriai JURIDICON advokatas, praktikuojantis nuo 2003 m., nuo 1996 m. specializuojasi tarpvalstybinio verslo, įmonių, sutarčių, mokesčių teisės bei informacijos saugos srityse. Sertifikuotas projektų vadovas (PMP), turintis daugiau kaip 18 m. teisinio darbo ir vadovavimo projektų teisinėms darbo grupėms patirties, sertifikuotas rizikų valdymo vadovas, Teisinerizika.lt įkūrėjas (iniciatyvios specializuotos teisinės paslaugos verslui). VšĮ „Versli Lietuva“ verslo konsultantų tinklo dalyvis (sritys: dokumentų rengimas ir valdymas; personalo valdymas, darbo teisė ir sauga; sutarčių sudarymas ir valdymas; verslo planavimas; įmonės veiklos procesai ir veiklos efektyvumas; pardavimas ir derybos; teisiniai aspektai). Skaito pranešimus ir veda vidaus mokymus organizacijoms atitikties teisės aktams užtikrinimo ir teisinių rizikų valdymo temomis.

Programa

Tinkamai įdiegta ir veikianti pranešėjų apsaugos sistema gali padėti įmonei išvengti milijoninių baudų, grėsmės įmonės reputacijai bei padėti kurti tvarų verslą. Nuo 2019-01-01 įsigaliojo Pranešėjų apsaugos įstatymas. Pagal jį privačios įmonės, įstaigos ir organizacijos, kuriose dirba 50 ar daugiau darbuotojų, privalo užtikrinti atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatymui. Konkrečiai, šiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose privalo būti įdiegti vidiniai kanalai, kuriais būtų galima pateikti pranešimą apie pažeidimą („karštoji linija“ ir pan.), būti paskirtas kompetentingas subjektas administruoti vidiniu kanalu gautą informaciją, būti pranešta apie vidinį kanalą įstaigos darbuotojams ir kitiems asmenims, būti užtikrinta vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumas ir t. t. Viešojo sektoriaus įstaigos, stambios, ypač užsienio kapitalo, įmonės, kuriose vadovaujamasi korupcijos prevencijos politika, turi įsidiegusios vidinius kanalus pranešimams apie daromus pažeidimus gauti.

Interaktyvus testas. Kaip Jūsų organizacija užtikrina atitiktį Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimams?
Interaktyvus pratimas. Vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu gautos informacijos tvarkymo aprašo „konstravimas“ savo organizacijai

Seminare nagrinėjami klausimai:

- Pranešėjų apsauga – tvaraus verslo kūrimas. Kaip pranešėjų apsauga kuria tvarų verslą? Kaip pranešėjų apsauga gali prisidėti prie ilgalaikių verslo tikslų įgyvendinimo? „Turime tik 49 darbuotojus, todėl vidinis kanalas mums nereikalingas“ – ar tikrai?
- Atsakomybė už pranešėjų apsaugos teisės aktų pažeidimus. Administracinė atsakomybė – ar tik tiek? Kokios kitos pasekmės, nenumatytos įstatymuose, gali kilti pažeidus Pranešėjų apsaugos įstatymo reikalavimus?
- Vidinio pranešimų kanalo įdiegimas (pritaikymas). 7 klausimai, į kuriuos būtina atsakyti prieš planuojant vidinio pranešimų kanalo diegimą. Kaip įrengti „karštąją liniją“ organizacijoje? Ar turimas vidinis kanalas pranešimams dėl korupcijos gali būti panaudojamas pranešėjų apsaugai? Tinkamas asmenų, galinčių pateikti pranešimą, informavimas. BDAR reikalavimų užtikrinimas diegiant vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą ir tvarkant asmens duomenis.
- Informacijos apie pažeidimus teikimas. Ar asmuo teikdamas pranešimą turi būti įsitikinęs informacijos teisingumu? Ar asmuo, pateikęs informaciją apie teisės pažeidimą = pranešėjas? Pranešti galima tik apie korupcinius pažeidimus – mito paneigimas. Ar pranešus apie korupcinį pažeidimą būsiu saugomas kaip pranešėjas?
- Informacijos apie pažeidimus priėmimas, registravimas, patikrinimas, saugojimas. Kodėl tik el. pašto nurodymas nėra tinkamas vidinis kanalas? Praktiniai patarimai, kaip patogiai vykdyti pranešimų „apskaitą“ bendrovėje.
- Informacijos apie pažeidimus vertinimas, sprendimų priėmimas. Kokių veiksmų imtis gavus pranešimą? Kaip elgtis su pranešėju: bausti negalima padėti – kur dėsite kablelį Jūs? Kaip greitai reikia sureaguoti į pateiktą pranešimą?
- Vidiniu kanalu pateikto pranešimo ir jį pateikusio asmens konfidencialumo užtikrinimas. 6 žingsniai, kaip padaryti Jūsų organizacijos pranešėjų programą tikrai anoniminę. Kokius dokumentus būtina pasirašyti su darbuotojais, kurie turės prieigą prie informacijos apie asmenis, kuriems vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis taikomas reikalavimas užtikrinti konfidencialumą? Kokie papildymai būtini asmens duomenų tvarkymo ir saugumo dokumentacijoje? Kokių organizacinių ir techninių priemonių imtis?
- Pranešėjų apsaugos dokumentacija. Tinkama pranešėjų apsauga organizacijos tvarumui užtikrinti. Iššūkiai kuriant veiksmingą pranešėjų apsaugos politiką ir kaip juos įveikti. Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarkos aprašas ir jo turinys.
- Ateities perspektyvos. Bendra taisyklė, kad asmuo pirmiausia turi teikti pranešimą vidiniam kanalui, tačiau ar visada taip bus? Ko laukti iš ES pranešėjų apsaugos srityje?

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

9:30 Dalyvių registracija
10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė
13:15 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Auditorinis seminaras - 90 Eur., nuotolinis seminaras - 80 Eur. 90 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

4 akad. val.

Seminaras vyks:

2020-09-14
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2020-09-14 10:002020-09-14 13:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijaiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai Seminaro data: 2020-09-14 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 9:30 Dalyvių registracija 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė 13:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2020-09-14
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2020-09-14 10:002020-09-14 13:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijaiMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Pranešėjų apsauga: kaip išvengti milijoninių baudų ir grėsmės įmonės reputacijai Seminaro data: 2020-09-14 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 9:30 Dalyvių registracija 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Kavos ir arbatos pertraukėlė 13:15 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)