fbpx

Ne pelno siekiančių subjektų apskaita ir ataskaitos: paprastai ir aiškiai

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • Ne pelno siekiančių subjektų (NPSS) apskaita: pagrindiniai principai, apskaitos politika, apskaitiniai įverčiai, klaidų taisymas. Apskaitos normatyvinis reglamentavimas. Apskaitos tvarkų aprašai. 
  • Supaprastintos buhalterinės apskaitos taikymo prielaidos ir tvarka. 
  • Informacijos apie pagrindinius finansinių ataskaitų elementus (turtą, nuosavą kapitalą, finansavimo sumas, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas) apskaita ir informacijos atskleidimas finansinėse ataskaitose. Reikalavimai dėl apskaitos registrų. Apskaitos ir informacijos atskleidimo pokyčiai. 
  • NPSS finansinių ataskaitų rinkinys: forma, turinys, apimtis. Finansinių ataskaitų sudarymas ir teikimas. Reorganizuojamų, pertvarkomų, likviduojamų NPSS ataskaitos. 
  • Metinis pranešimas ar metinė ataskaita? Rengimo tvarka, atskleidžiamos informacijos turinys. 
  • Informacijos apie gautą paramą, neatlygintinai gautą turtą ir paslaugas (nepinigines aukas), tikslinį finansavimą, suteiktą labdarą ir paramą atskleidimas ataskaitose. Informacijos atskleidimas apskaitos ir mokesčių tikslais. Ataskaitų teikimo trečiosioms šalims reikalavimai. 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema