Muitinės ir tarptautinės prekybos reguliavimo aktualijos 2023 m. ES muitų teisės reforma - Mokymų klubas

Muitinės ir tarptautinės prekybos reguliavimo aktualijos 2023 m. ES muitų teisės reforma

Rinktis
Lektorius
Seminarą veda
Advokatas dr. Gediminas Valantiejus yra sukaupęs plačią patirtį mokestinių ginčų nagrinėjimo bei konsultavimo dėl jų klausimais dirbdamas tiek viešajame (Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme), tiek ir nuo 2013 m. - privačiame sektoriuje (advokatų profesinėje bendrijoje „Motieka ir Audzevičius“, "ILAW LEXTAL"). Gediminas taip pat yra Mykolo Romerio universiteto Viešojo valdymo ir verslo fakulteto tarptautinės prekybos, mokesčių ir muitų teisės srities dalykų dėstytojas, parengęs ir apsigynęs teisės mokslo krypties disertaciją muitų teisinio reguliavimo Europos Sąjungoje tematika. Jis yra publikavęs daugiau kaip dvidešimt recenzuojamų mokslinių straipsnių…
Programa

Specialistams bei praktikams, dirbantiems tarptautinės prekybos bei muitinės formalumų bei tarptautinės logistikos srityje ar susiduriantiems su ja, svarbu atkreipti dėmesį į tai, jog būtent šiais, 2023-iaisiais metais šios srities reguliavime yra įvykę daug pokyčių, kuriuos nulėmė tiek besikeičiančios geopolitinės realijos, tiek ir planuojami esminiai ES teisinio reguliavimo pakeitimai.
Būtina pastebėti, jog dar 2023 m. gegužės mėn. Europos Komisija yra pristačiusi pasiūlymus dėl ES muitų teisės reformos, su kuria susiję pokyčiai bus pradėti įgyvendinti jau per artimiausius penkerius metus. Šie pokyčiai iš esmės palies muitų bei importo mokesčių administravimą (kuriamas centralizuotas ES muitinės duomenų centras, ES muitinė, keičiama muitinės formalumų vykdymo tvarka, pertvarkomas elektroninės prekybos reguliavimas). Be to, šiais metais ir toliau buvo stiprinamos priemonės užtikrinant ES įgyvendinamų tarptautinių prekybos sankcijų vykdymą ir plečiamas jų ratas, taip pat stiprinama kontrolė, kas nulėmė ir pokyčius ne tik ES teisės aktuose, bet ir nacionaliniu – Lietuvos Respublikos lygmeniu. Svarbu pažymėti, jog būtent šiuo laikotarpiu Lietuvoje buvo pradėta formuoti ir nuosekli praktika dėl minėtų tarptautinės prekybos sankcijų pažeidimų ir pateiktas ne vienas aktualus teismų (įskaitant Lietuvos Aukščiausiąjį Teismą) išaiškinimas dėl sankcionuojamų prekių konfiskavimo galimybių, atsakomybės paskirstymo atsakingiems asmenims (importuotojams, eksportuotojams, vežėjams ir kt.) principų. Kartu pradėta formuoti ir praktika dėl baudžiamosios atsakomybės taikymo už tarptautinių sankcijų režimo pažeidimus bei jau pasirodė ne vienas praktinis išaiškinimas (sprendimas) būtent šioje srityje.
Siekdami kompleksiškai pristatyti šias, o kartu ir kitas muitinės bei tarptautinės prekybos reguliavimo aktualijas ir naujoves 2023 m., kviečiame į mokymus, kuriuos veda bei savo patirtimi ir praktiniais pavyzdžiais dalijasi advokatas, Mykolo Romerio universiteto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Muitinės praktikų asociacijos narys bei leidinių muitų teisės tema autorius dr. Gediminas Valantiejus.

1. ES Muitų teisės reforma ir jos esminės sritys (muitų bei importo mokesčių administravimo tvarka, reformos įtaka muitinės formalumų vykdymui, numatomi pokyčiai e. prekybos ir su ja susijusių muitinės procedūrų reguliavime).

2. ES ir nacionalinių muitų (muitinės) teisės aktų naujovės bei pokyčiai 2023 m.: nuo muitinės formalumų kontrolės tvarkos pokyčių Lietuvoje iki Sąjungos muitinės kodekso deleguotojo ir įgyvendinimo aktų pakeitimų (įgyvendinant ICS2 sistemą ir kitas kontrolės priemones). ES Komisijos 2023 m. ataskaita bei pasiūlymai dėl teisinės atsakomybės už muitų (muitinės) teisės aktų pažeidimus suvienodinimo ES valstybėse narėse.

3. Tarptautinės prekybos sankcijų taikymo aktualijos:

• Naujausi ES sankcijų paketai ir jų įgyvendinimo tvarkos ypatumai bei su jais susiję ES Komisijos pasiūlymai;

• Naujoji Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatymo redakcija bei jos praktinio įgyvendinimo aspektai; Lietuvos muitinės priimti teisės aktai dėl tarptautinių sankcijų kontrolės priemonių griežtinimo (pavyzdžiui, kontroliuojant sankcionuojamų prekių tranzitą) ir jų taikymo tvarkos praktiniai ypatumai;

• LR administracinių nusižengimų kodekso pokyčiai, susiję su tarptautinių sankcijų pažeidimais, ir praktiniai atsakomybės taikymo ypatumai (prekių konfiskavimas, atsakingų asmenų nustatymas, nusižengimų kvalifikavimas, atsakomybės už karinės įrangos bei dvejopos paskirties prekių gabenimo tvarkos pažeidimus specifika);

• Baudžiamosios atsakomybės taikymo už tarptautinės prekybos sankcijų pažeidimus galimybės bei praktika Lietuvoje, susijusi su konkrečiomis situacijomis (ar tokia atsakomybė iš tiesų galima bei kam ir kada gali būti taikoma).

Dienotvarkė
Trukmė: 5 akad. val.

9:00

Seminaro pradžia
Seminaro pradžia

11:00 — 11:15

Pertraukėlė
Pertraukėlė

13:00

Seminaro pabaiga
Seminaro pabaiga
Bilietas

Deja, šie mokymai jau įvyko :( Gera žinia yra ta, kad mes galime informuoti jus apie tai, kada dar kartą organizuosime šiuos mokymus.
Žemiau nurodykite kontaktus, kuriais galime susisiekti.

Gauti pranešimą apie naujus mokymus šia tema

  Daugiau dalyvių - didesnė nuolaida! Nuolaidos taikomos registruojant 2 ir daugiau dalyvių į šį renginį:
  2 dalyviai - 8% nuolaida | 3 dalyviai - 12% nuolaida | 4 dalyviai - 16% nuolaida | 5 dalyviai - 20% nuolaida
  Daugiau nei 5 dalyviai - susisiekite ir gaukite dar geresnį pasiūlymą!

  Mokymų klubo

  mokymus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Kiekvienas mokymų dalyvis papildomai gauna:
  • galimybę užduoti klausimus lektoriui (tiek mokymų metu, tiek pateikiant juos iš anksto);
  • mokymų dalyvio pažymėjimą;
  • mokomąją medžiagą;
  • galimybę peržiūrėti mokymų vaizdo įrašą (papildomai informavus);
  • kavos, arbatos bei užkandžių (mokymams auditorijoje).

  Vidiniai
  Mokymai jūsų organizacijoje

  Šiuos bei mokymus kitomis temomis galime suorganizuoti jūsų kolektyvui, nepriklausomai nuo  organizacijos dydžio ar veiklos srities. Mokymų programas pritaikome pagal kliento poreikius ir veiklos specifiką. Mokymai gali vykti ir nuotoliniu būdu. Spauskite mygtuką Susisiekti ir užpildykite užklausos formą. Netrukus susisieksime su jumis ir pateiksime išskirtinį mokymų pasiūlymą.

  Atsiliepimai
  Apie mus
  Seminarai, kursai

  Seminarus ir kursus veda kvalifikuoti savo srities ekspertai, todėl mokymų dalyviai gali būti užtikrinti, kad gaus aukštos kokybės paslaugas. Vidutinis mokymų įvertinimas yra 8,9 balo iš 10.

  Konferencijos

  MB „Mokymų klubas“ organizuojamose konferencijose pranešimus skaito Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, todėl šios konferencijos populiarios tiek tarp Lietuvos, tiek Tarptautinių įmonių.

  Vidiniai mokymai

  MB „Mokymų klubas“ taip pat organizuoja vidinius mokymus, kurie yra visiškai adaptuojami pagal kliento poreikius, kad dalyviai galėtų gauti maksimalią naudą per mokymams skirtą laiką.

  DUK
  [Dažniausiai užduodami klausimai]