fbpx

Korupcijos prevencijos mokymai

Plačiau

Seminarą veda

Andrejus Novikovas
Advokatas prof. dr. Andrejus Novikovas teisine praktika verčiasi nuo 2012 m. Advokatas nuo 1998 m. vykdo mokslinę, pedagoginę veiklą, šiuo metu yra Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Viešosios teisės instituto docentas. Nuolat veda seminarus ir skaito pranešimus konferencijose Lietuvoje bei užsienyje įvairiomis administracinės teisės temomis. Lektorius taip pat dalyvauja teisės ir kitų norminių aktų ekspertizių procesuose bei teikia išvadas ir rekomendacijas, reguliariai skelbia mokslines publikacijas ir straipsnius administracinės teisės klausimais.

Programa

  • Korupcija kaip socialinis fenomenas (korupcijos samprata ir apibrėžimai; korupcija kaip vadybinė problema; korupcijos rūšys; korupcijos pasireiškimo formos ir kt.)
  • Antikorupcinė politika ir jos formavimas bei koordinavimas (institucinė ir teisinė antikorupcinė bazė Lietuvoje; tarptautinis bendradarbiavimas ir pagrindinės tarptautinės antikorupcinės organizacijos ir kt.)
  • Valstybės tarnautojo etika ir korupcija kaip viena iš etikos problemų (tarnybinė etika; etikos (elgesio) kodeksai ir jų rengimas; valstybės tarnautojo etika ir korupcija; dovanų ar paslaugų priėmimo ir teikimo apribojimai; interesų konfliktai ir priemonės jų išvengti ir kt.)
  • Kovos su korupcija kryptys ir korupcinių nusikalstamų veikų išaiškinimas (prevencija; švietimas; kyšininkavimas ir papirkimas; prekyba poveikiu; piktnaudžiavimas; tarnybos pareigų neatlikimas; aktuali teismų praktika ir kt.)
  • Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo ir kitų teisės aktų naujovės bei aktualūs pakeitimai (naujausio teisinio reguliavimo aiškinimai)

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema