Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas - Mokymų klubas

Elektroniniai personalo dokumentai: įgyvendinimas ir efektyvus taikymas

Plačiau

Seminarą veda

Vilius Mačiulaitis
ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis yra gerai žinomas darbo teisės specialistas, 2012-2014 m. ėjęs Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus pareigas. Advokatų kontoroje ILAW LEXTAL V. Mačiulaitis specializuojasi darbo teisės, darbuotojų saugos ir sveikatos, administracinės teisės srityse, taip pat dirba su verslo bei administraciniais ginčais. Valstybinėje darbo inspekcijoje Vilius Mačiulaitis dirbo daugiau nei 12 metų, per kuriuos perėjo visas karjeros grandis – nuo vyriausiojo specialisto iki įstaigos vadovo. Pastaraisiais metais p. Mačiulaitis buvo atsakingas už darbo inspekcijos veiklos organizavimą, o pagrindinė jo veiklos sritis buvo darbo įstatymų bei darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų prevencija. Dr. Vilius Mačiulaitis yra vienas iš naujojo Darbo kodekso komentaro autorių, taip pat dirba Mykolo Romerio universiteto Verslo teisės katedroje, kur dėsto darbo teisės bei darbo sutarčių disciplinas, vadovauja magistro baigiamųjų darbų rengimui bei gynimams. V. Mačiulaitis stažavosi Tarptautinės darbo organizacijos mokymų centre Turine (Italija), Europos teisės akademijoje Triere (Vokietija), Budapešto verslo koledže (Vengrija), kaip ekspertas dalyvavo įvairiose Tarptautinės darbo organizacijos, Europos Komisijos bei nacionalinių institucijų darbo grupėse. Tarptautinių teisės žinynų „Chambers Europe“ ir „Legal 500“ reitinguose advokatas dr. Vilius Mačiulaitis išskirtas kaip darbo teisės ekspertas.
Daiva Lukšaitė
Dr. Daiva Lukšaitė – socialinių mokslų srities komunikacijos ir informacijos mokslo krypties daktarė, daugiau nei dešimt metų dėsčiusi Archyvistikos studijų programos studentams Vilniaus universitete, turinti ilgalaikės darbo valstybinėje archyvų sistemoje patirties. Nuo 2001 m. veda dokumentų ir archyvų valdymo srities seminarus, teikia ekspertines paslaugas. Parengtos publikacijos ne kartą skelbtos leidinyje „Knygotyra“ ar „Biuro administravimas“. Daivos Lukšaitės dėmesio centre ir toliau išlieka dokumentų ir archyvų valdymo teorinės ir metodinės žinios bei jų taikymas.

Programa

Priimti net trys Darbo kodekso pakeitimų įstatymai, kurie įsigalioja nuo 2021 m. lapkričio 1 d. ir nuo 2022 m.:

1) Darbo kodekso 108, 109, 139, 213 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas;
2) Darbo kodekso 208 straipsnio pakeitimo įstatymas;
3) Darbo kodekso 139 straipsnio pakeitimo įstatymas.

Pagrindinės naujovės nustatomos Darbo kodekse:

- Keičiami rangovų ir subrangovų teisiniai santykiai dėl atsiskaitymo su darbuotojais;
- Keičiama atsiskaitymo su užsienio darbuotojais tvarka;
- Pakeistos taisyklės dėl darbuotojų komandiravimo į Lietuvą ir pranešimo apie tai Valstybinei darbo inspekcijai;
- Keičiama darbo užmokesčio mokėjimo tvarka, nurodant, kad darbo užmokestis ir kitos išmokos, mokamos tik pavedimu;
- Kiti svarbūs pakeitimai.

Seminaro programa:

Advokatų profesinės bendrijos ILAW LEXTAL partneris, advokatas dr. Vilius Mačiulaitis (10.00–12.00 val.):

• Darbo kodekso naujovės ir nauja praktika dėl elektroninių personalo dokumentų;
• Elektroninių personalo dokumentų sąvoka;
• Elektroninių personalo dokumentų įgyvendinimas organizacijoje;
• Elektroninių personalo dokumentų taikymo dokumentavimas;
• Darbuotojų informavimo procesas;
• Konfidencialios informacijos apsauga;
• Elektroninių personalo dokumentų pasirašymo tvarka. Ar reikalingos brangios sistemos?
• Vidaus tvarkų parengimas;
• Ar galimi elektroniniai darbų saugos dokumentai?

Dr. Daiva Lukšaitė (12.15–14.15 val.):

• Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo, kitų susijusių įstatymų ir teisės aktų reikalavimai;
• Elektroninių personalo dokumentų reglamentavimas;
• Įrašų, elektroninių ar vaizdo ir (ar) garso dokumentų valdymo organizavimas;
• Skaitmeninės kilmės dokumentų rengimas;
• Dokumentų tvarkymas, apskaita, saugojimas ir perdavimas toliau saugoti.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema