Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

10%
Plačiau

Seminarą veda

Darius Štitilis
Dr. Darius Štitilis yra Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis. Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse. Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris. Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis.

Programa

1. Duomenų apsaugos pareigūnas: dabartinė situacija privačiame ir viešajame sektoriuje.
2. Kada privaloma skirti duomenų apsaugos pareigūną? Praktinių pavyzdžių analizė.
3. Kokių pareigybių darbuotoją ar darbuotojus galima skirti duomenų apsaugos pareigūnu? Interesų konfliktas ir kaip jo išvengti?
4. Duomenų apsaugos pareigūnas kaip išorinė paslauga. Kaip pasisamdyti patikimą paslaugų teikėją?
5. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos ir atsakomybės ribos. Už ką atsako / gali atsakyti duomenų apsaugos pareigūnas?
6. Pirmieji duomenų apsaugos pareigūno veiksmai po paskyrimo. Kaip išsiaiškinti tikrąją situaciją įmonėje ar organizacijoje? Patarimai dėl kokybiškos duomenų inventorizacijos.
7. Duomenų apsaugos pareigūno veikla, veiklos dokumentavimas. Pagalbinės priemonės pareigūno veikloje (spec. atitikties programėlės ir kt.).
8. Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos rengiant vidinius teisės aktus / vidinius dokumentus, vedant duomenų tvarkymo veiklos įrašus.
9. Kaip praktikoje užtikrinti BDAR laikymosi stebėseną? Kokius veiksmus privalo atlikti duomenų apsaugos pareigūnas užtikrinant atitiktį BDAR reikalavimams?
10. Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo atliekant poveikio duomenų apsaugai vertinimą bei (tam tikrais atvejais) kreipiantis į VDAI dėl išankstinių konsultacijų. Pareigūno vaidmuo atliekant teisėtų interesų vertinimą (balanso testą).
11. Rizikų valdymas ir duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo.
12. Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo įvykus asmens duomenų saugumo pažeidimui.
13. Vidinių mokymų organizavimas: kokius darbuotojus pirmiausia apmokyti? Kokias mokymo metodikas ir būdus taikyti?
14. Proaktyvi duomenų apsaugos pareigūno veikla užtikrinant asmens duomenų apsaugą: pavyzdžiai ir praktiniai patarimai.
15. Duomenų apsaugos pareigūno kvalifikacijos kėlimas ir sertifikavimo galimybės.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema