DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI - Mokymų klubas

DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI

Rinktis

Kursus veda

Rasa Grigonienė
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.

Programa

Dokumentų valdymo kursų programa parengta pagal naujausius teisės aktų pakeitimus. Vėliausiai priimti dokumentų valdymo pakeitimai:

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
- Dokumentų rengimo taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų saugojimo taisyklių nauja redakcija;
- Įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių pakeitimas;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių pripažinimo netekusiomis galios;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo nauja redakcija;

Naujas Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.

Kursų programa:

(05.09 d.) I. DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

 • Dokumentų valdymo reforma - pagrindiniai pakeitimai, naujovės, aktualūs teisės aktai.
 • Dokumentų  klasifikacija,  sistema.
 • Bendrieji  dokumentų rengimo reikalavimai.
 • Elektroninių dokumentų ypatumai, elektroniniai parašai, jų teisinė galia.

(05.11 d.) II. ATSKIRŲ RŪŠIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS  (praktinis dokumentų rengimas ir analizė):

 • Teisės aktų rengimas (įsakymas, sprendimai, nutarimai ir kt.).
 • Siunčiamųjų dokumentų rengimas (raštai, lydraščiai, pažymos ir kt.).
 • Vidaus dokumentų rengimas (aktai, protokolai, ataskaitos ir kt.).

(05.16 d.) III. DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESŲ ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE:

 • Dokumentų ir bylų planavimas,  darbuotojų atsakomybė.
 • Dokumentų registravimo sistemos ir galimybės.
 • Dokumentų apyvartos organizavimas (vidinė komunikacija).
 • Elektroninių dokumentų valdymo sistemos.

(05.18 d.) IV. DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS:

 • Užbaigtų  bylų tvarkymas ir perdavimas į įstaigos  saugyklą (archyvą).
 • Užbaigtų bylų sistema ir apskaita.
 • Dokumentų saugojimo terminai.
 • Dokumentų saugyklos įrengimui taikomi reikalavimai.
 • Elektroninių dokumentų saugojimas.

(05.19 d.) V. PERSONALO DOKUMENTŲ VALDYMAS:

 • Įdarbinimo dokumentai (darbo sutartys, susitarimai, pareigybių aprašymai ir kt.).
 • Darbo sutarčių keitimo dokumentai.
 • Atostogų suteikimo įforminimas.
 • Pareigų pažeidimo įforminimas.
 • Atleidimo dokumentai (darbo sutarties nutraukimo, išmokų ir kt. procesų įforminimas).

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Kursų darbotvarkė

Užsiėmimai vyks:
Gegužės 9 d., 11 d., 16 d., 18 d., 19 d. po 4 ak. val. per dieną.
Dienotvarkė:
13:00 Mokymų pradžia
14:30 - 14:40 Pertraukėlė
16:10 Mokymų pabaiga

Kursų kaina:

Visų mokymų (5 paskaitų) kaina - 250 Eur., vienos pasirinktos paskaitos kaina - 65 Eur. 250 Eur + PVM (su pietumis)

Į kainą įskaičiuota: mokymosi medžiaga, el. dalyvio pažymėjimas.

Kursų trukmė:

20 akad. val.

Kursai vyks:

2022-05-09 — 2022-05-19
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai
2022-05-18
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje,Nuotoliniai mokymai
2022-05-19
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-05-19 13:002022-05-19 16:10Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAIMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI Seminaro data: 2022-05-19 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 13:00 Mokymų pradžia 14:30 - 14:40 Pertraukėlė 16:10 Mokymų pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)