DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.

Registruotis

Kursus veda

Rasa Grigonienė
Rasa Grigonienė – Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto lektorė. Konsultuoja bei veda mokymus, yra publikavusi vadovėlių ir straipsnių dokumentų rengimo, darbo santykių teisinio reguliavimo temomis. Rasa yra Valstybinės darbo inspekcijos Vilniaus teritorinio skyriaus darbo ginčų komisijos narė.

Programa

2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji dokumentų valdymą reglamentuojantys teisės aktai:

- Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 10, 11, 12 ir 14 straipsnių pakeitimai;
- Dokumentų rengimo taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių nauja redakcija;
- Dokumentų saugojimo taisyklių nauja redakcija;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2019 m. gruodžio 10 d. įsakymas Nr. VE-67 „Dėl oficialiųjų elektroninių dokumentų specifikacijų“;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių veiklos dokumentų perdavimo valstybės archyvams taisyklių pakeitimas;
- Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymas dėl Elektroninių dokumentų valdymo taisyklių pripažinimo netekusiomis galios;
- Valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų ir įmonių, perduodančių dokumentus valstybės archyvams, sąrašo nauja redakcija;

Nuo šių metų sausio 1 d. galioja ir šis naujas teisės aktas – Popierinių dokumentų atrankos ir išsaugojimo elektronine forma tvarkos aprašas.

Kursų programa:

(10.12 d.) I. DOKUMENTŲ VALDYMO SISTEMA IR BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

 • Dokumentų valdymo reforma (2019 - 2020 m.) - pagrindiniai pakeitimai, naujovės, aktualūs teisės aktai.
 • Dokumentų  klasifikacija,  sistema.
 • Bendrieji  dokumentų rengimo reikalavimai.
 • Elektroninių dokumentų ypatumai, elektroniniai parašai, jų teisinė galia.

(10.14 d.) II. ATSKIRŲ RŪŠIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS  (praktinis dokumentų rengimas ir analizė):

 • Teisės aktų rengimas (įsakymas, sprendimai, nutarimai ir kt.).
 • Siunčiamųjų dokumentų rengimas (raštai, lydraščiai, pažymos ir kt.).
 • Vidaus dokumentų rengimas (aktai, protokolai, ataskaitos ir kt.).

(10.19 d.) III. DOKUMENTŲ VALDYMO PROCESŲ ORGANIZAVIMAS ĮSTAIGOJE:

 • Dokumentų ir bylų planavimas,  darbuotojų atsakomybė.
 • Dokumentų registravimo sistemos ir galimybės.
 • Dokumentų apyvartos organizavimas (vidinė komunikacija).
 • Elektroninių dokumentų valdymo sistemos.

(10.21 d.) IV. DOKUMENTŲ TVARKYMAS IR SAUGOJIMAS:

 • Užbaigtų  bylų tvarkymas ir perdavimas į įstaigos  saugyklą (archyvą).
 • Užbaigtų bylų sistema ir apskaita.
 • Dokumentų saugojimo terminai.
 • Dokumentų saugyklos įrengimui taikomi reikalavimai.
 • Elektroninių dokumentų saugojimas.

(10.26 d.) V. PERSONALO DOKUMENTŲ VALDYMAS:

 • Įdarbinimo dokumentai (darbo sutartys, susitarimai, pareigybių aprašymai ir kt.).
 • Darbo sutarčių keitimo dokumentai.
 • Atostogų suteikimo įforminimas.
 • Pareigų pažeidimo įforminimas.
 • Atleidimo dokumentai (darbo sutarties nutraukimo, išmokų ir kt. procesų įforminimas).

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Kursų darbotvarkė

Užsiėmimai vyks:
Spalio 12 d., 14 d., 19 d., 21 d. ir 26 d. po 4 ak. val. per dieną.
Dienotvarkė:
13:00 Mokymų pradžia
14:30 - 14:40 Kavos ir arbatos pertraukėlė
16:10 Mokymų pabaiga

Kursų kaina:

Visų mokymų (5 paskaitų) kaina - 200 Eur., vienos pasirinktos paskaitos kaina - 50 Eur. 200 Eur + PVM (su pietumis)

Į kainą įskaičiuota: mokymosi medžiaga, kava ir arbata, el. dalyvio pažymėjimas.

Kursų trukmė:

20 akad. val.

Kursai vyks:

2020-10-12 — 2020-10-26
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai
2020-10-12 — 2020-10-26
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje
2020-10-21
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje,Nuotoliniai mokymai
2020-10-21
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135,Vilniuje
2020-10-26
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2020-10-26 13:002020-10-26 16:10Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M. Seminaro data: 2020-10-26 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 13:00 Mokymų pradžia 14:30 - 14:40 Kavos ir arbatos pertraukėlė 16:10 Mokymų pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2020-10-26
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2020-10-26 13:002020-10-26 16:10Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M.MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: DOKUMENTŲ VALDYMO KURSAI. REFORMA IR NAUJI REIKALAVIMAI 2020 M. Seminaro data: 2020-10-26 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 13:00 Mokymų pradžia 14:30 - 14:40 Kavos ir arbatos pertraukėlė 16:10 Mokymų pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)