Civilinio proceso kursai - Mokymų klubas

Civilinio proceso kursai

Plačiau

Seminarą veda

Eglė Zemlytė
Dr. Eglė Zemlytė - advokatų profesinės bendrijos „Miliauskas ir Zemlytė“ advokatė, vadovaujanti partnerė, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Privatinės teisės katedros lektorė. Pagrindinės mokslinių interesų, tyrimų ir ekspertinės sritys: civilinio proceso teisė, arbitražo teisė, alternatyvūs ginčų sprendimo būdai, tarptautinė privatinė teisė, tarptautinis civilinis procesas. Dr. E. Zemlytė yra įtraukta į Vilniaus komercinio arbitražo teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą.
Vytautas Nekrošius
Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus narys ekspertas. Mokslinių tyrimų sritys – civilinis procesas, romėnų teisė, notariatas. Profesorius yra daugelio mokslinių publikacijų lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių, anglų kalbomis autorius, vadovėlių „Romėnų teisė“, „Civilinio proceso teisė“ bendraautoris bei Civilinio proceso kodekso komentaro bendraautoris. Vytautas Nekrošius aktyviai dalyvauja akademinėje veikloje, visuomeniniame gyvenime bei įstatymų leidyboje, skaito pranešimus Lietuvoje bei tarptautinėse konferencijose.
Laurynas Didžiulis
Dr. Laurynas Didžiulis - Vilniaus Universiteto docentas, monografijos „Contract law in Lithuania“ autorius ir Vilniaus Universiteto rengiamo vadovėlio „Daiktinė teisė“ mokslinis redaktorius ir bendraautorius. Dr. L. Didžiulis. 2016 m. Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Alumni draugijos buvo išrinktas išskirtiniu jaunuoju mokslininku. Greta akademinės veiklos, dr. Laurynas Didžiulis yra civilinių bylų advokatas, geriausiai žinomas dėl savo kompetencijų sprendžiant finansinius ir nekilnojamojo turto ginčus bei valdant su tuo susijusias rizikas. Advokatas L. Didžiulis turi beveik šešerių metų praktinio darbo Lietuvos Aukščiausiajame Teisme patirtį ir yra įtrauktas į Vilniaus Komercinio Arbitražo Teismo rekomenduojamų arbitrų sąrašą.

Programa

(09.21 d.) I paskaita. Civilinio proceso pakeitimai ir naujausia CPK taikymo praktika. Prof. habil. dr. Vytautas Nekrošius:

• Civilinio proceso kodekso pakeitimai;
• Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo pakeitimai;
• Bylų priskirtinumas ir teismingumas;
• Atstovavimo civiliniame procese naujovės ir praktika;
• Draudimas piktnaudžiauti procesinėmis teisėmis;
• Proceso eigos ir trukmės kontrolė.

(09.23 d.) II paskaita. Įrodinėjimo ir teismo proceso vedimo reguliavimas CPK. Advokatas dr. Laurynas Didžiulis:

• Įrodinėjimo pareiga;
• Įrodinėjimo procesas CPK;
• Įrodymų pakankamumas civiliniame procese;
• Procesinių dokumentų įteikimo sistema ir naujausia praktika;
• Teisių gynimo būdų pasirinkimo problematika.

(09.28 d.) III paskaita. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir bylinėjimosi išlaidos civiliniame procese. Advokatė dr. Eglė Zemlytė:

• Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas ir naujausi išaiškinimai;
• Bylinėjimosi išlaidos;
• Žyminio mokesčio apskaičiavimo niuansai;
• Teismų praktikos tendencijos atskirų kategorijų bylose.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema