fbpx

Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita

Rinktis

Kursus veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

 • Pagrindiniai teisės aktai, reglamentuojantys apskaitą. Jų pokyčiai 2021 metais ir rengiamų projektų planuojama įtaka apskaitai. LR buhalterinės apskaitos įstatymo netipinių situacijų analizė. VAS ir TAS/TFAS taikymas. Finansinės ir mokestinės apskaitos derinimas. VAS ir Pelno mokesčio įstatymo neatitikimai.  
 • Apskaitos politikos rengimas. Praktinis užsiėmimas, skirtas tik apskaitos politikos parengimo klausimams ir turinio analizei. Perėjimo nuo VAS į TAS/TFAS (arba atvirkščiai) įtaka apskaitos politikos turiniui.
 • Finansinių ataskaitų elementų apskaita:
        - Ilgalaikio ir trumpalaikio turto apskaita. Atsargų, gautinų sumų, finansinio ir kito turto apskaita. Turto apskaitos sudėtingų situacijų analizė ir uždavinių sprendimas. 
        - Pajamų ir sąnaudų apskaita, grupavimas, pripažinimas. Uždavinių sprendimas ir parodymas finansinėse ataskaitose.
       - Nuosavo kapitalo, rezervų, nepaskirstytojo pelno apskaita. 
       - Įsipareigojimų ir kitų gautinų sumų apskaita. Sudėtingų situacijų analizė ir uždavinių sprendimas.
       - Atidėjinių, dotacijų, subsidijų apskaitos klausimai. Uždavinių sprendimas.
 • Finansinių ataskaitų rinkinio rengimas: nuo inventorizacijos iki finansinių ataskaitų rengimo, tvirtinimo ir paskelbimo. Aiškinamojo rašto rengimo ypatumai. Finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos ataskaitos ryšys. Konsoliduotųjų ataskaitų rengimo pagrindai ir tvarka. Finansinių ataskaitų koregavimo klausimai, taisymai apskaitoje ir mokesčių deklaracijose. Finansinių ataskaitų elektroninių rinkinių pildymo klausimai. Finansinių ataskaitų kokybės klausimai.
 • Bendrieji mokesčių požymiai ir samprata. Mokesčių rūšys, mokesčių objektai, subjektai, pagrindai. Mokesčių mokėjimo būdai, formos, terminai. Esminiai mokesčių pokyčiai nuo 2021 m. Pagrindiniai mokesčių apskaitos deklaravimo ir mokėjimo klausimai:
        - Gyventojų pajamų mokestis: mokėtojai, mokesčio objektas, tarifai, skaičiavimas, deklaravimas, mokėjimas, lengvatos.
       - Mokesčių, susijusių su darbo santykiais, skaičiavimo ypatumai. Fizinio asmens mokestinė našta. Darbuotojo „kainos“ darbdaviui apskaičiavimas.   
       - Pelno mokestis: mokėtojai, mokesčio objektas, tarifai, skaičiavimas, atskaitymai, neapmokestinamosios pajamos, deklaravimas, mokėjimas, lengvatos.
       - PVM: tarifai, mokesčio objektas, lengvatos, atskaita, prekių ir paslaugų apmokestinimas, užsienio prekyba, nuotolinė prekyba. PVM deklaravimas ir sumokėjimas. Grandininės prekybos apmokestinimas. Skaitmenizavimo įtaka mokesčių apskaičiavimui ir deklaravimui.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Kursų darbotvarkė

Užsiėmimai vyks:
Rugsėjo 20 d., 22 d., 24., 28., 30 d.  po 8 ak. val. per dieną.
09:00 Kursų pradžia
10:30–10:45 Pertraukėlė
12:15–13:00 Pertrauka
14:30–14:45 Pertraukėlė
16:15 Kursų pabaiga

Kursų kaina:

370 Eur 370 Eur + PVM (su pietumis)

Kursų trukmė:

40 akad. val.

Kursai vyks:

2021-09-20 — 2021-09-30
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-09-20 09:002021-09-30 16:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaitaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita Seminaro data: 2021-09-20 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 09:00 Kursų pradžia 10:30–10:45 Pertraukėlė 12:15–13:00 Pertrauka 14:30–14:45 Pertraukėlė 16:15 Kursų pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-09-20 — 2021-09-30
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-09-20 09:002021-09-30 16:15Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaitaMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Buhalterinės apskaitos ir mokesčių kursai dirbantiems su buhalterine apskaita Seminaro data: 2021-09-20 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 09:00 Kursų pradžia 10:30–10:45 Pertraukėlė 12:15–13:00 Pertrauka 14:30–14:45 Pertraukėlė 16:15 Kursų pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)