Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti? - Mokymų klubas

Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?

Rinktis

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

  • Atidėtojo pelno mokesčio turtas, įsipareigojimai, pajamos, sąnaudos. Atidėtojo pelno mokesčio logika. Apskaitinio pelno ir apmokestinamojo pelno skirtumai. Atidėtojo pelno mokesčio pagal TAS (IFRS) ir JAV GAAP pagrindiniai metodologijos skirtumai ir panašumai.
  • Laikinieji skirtumai. Jų atsiradimo aplinkybės. Apmokestinamųjų laikinųjų skirtumų pripažinimo ir apskaitos principai. Įskaitomųjų laikinųjų skirtumų pripažinimo ir apskaitos principai. Atidėtojo pelno mokesčio taikymo praktiniai atvejai. Apmokestinamųjų ir įskaitomųjų laikinųjų skirtumų pripažinimo išimtys.
  • Einamųjų ir atidėtųjų mokesčių pripažinimo ir vertinimo principai. Atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimų ir turto pripažinimas. Laikini skirtumai pirminio turto ir įsipareigojimų pripažinimo metu.
  • Laikinųjų skirtumų, susijusių su investicijomis į patronuojamąsias, asocijuotąsias ar pagal jungtinės veiklos sutartį kontroliuojamas bendrąsias įmones, pripažinimas apskaitoje.
  • Atidėtojo pelno mokesčio turto, atsirandančio iš nepanaudotų mokestinių nuostolių, pripažinimo kriterijai. Atidėtojo mokesčio turtas ir įsipareigojimų apskaičiavimas. 
  • Atidėtasis pelno mokestis dėl atostoginių kaupinių.
  • Nepanaudoti mokestiniai nuostoliai. Atidėtojo pelno mokesčio įskaitymo galimybės ir nuoseklumas. 
  • Verslo jungimai ir atidėtieji mokesčiai.
  • Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio pripažinimas ir atskleidimas pelno (nuostolių) ataskaitoje. Ataskaitinio laikotarpio pelno mokesčio ir atidėtojo pelno mokesčio pripažinimas ir atskleidimas  nuosavo kapitalo dalyje.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pertrauka
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 100 Eur + PVM, auditorinis seminaras - 110 Eur + PVM  (su pietumis) 110 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2021-12-17
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2021-12-17 10:002021-12-17 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti? Seminaro data: 2021-12-17 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2021-12-17
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2021-12-17 10:002021-12-17 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti?MB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Atidėtas pelno mokestis. Kaip pripažinti ir apskaityti? Kur atskleisti? Seminaro data: 2021-12-17 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka ​​​​​​​15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)