Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas) – kaip atlikti savarankiškai

Plačiau

Seminarą veda

Darius Štitilis
Dr. Darius Štitilis yra Mykolo Romerio universiteto profesorius, Kibernetinio saugumo valdymo studijų programos vadovas. Taip pat – „DPS Solutions“, teikiančios asmens duomenų apsaugos ir kibernetinio saugumo paslaugas, bendraturtis. Darius Štitilis turi daugiametę praktinio darbo patirtį IT teisės srityje, yra dirbęs tarptautinėse advokatų kontorose, tarptautinėse verslo įmonėse. Darius Štitilis yra publikavęs beveik 50 mokslinių straipsnių Lietuvos ir tarptautiniuose mokslo leidiniuose IT teisės, asmens duomenų apsaugos bei kibernetinio saugumo temomis. Taip pat yra keleto mokslo monografijų, vadovėlių bei mokomųjų leidinių autorius ar bendraautoris. Tarp jų – mokslo monografijos apie tapatybės vagystę elektroninėje erdvėje bendraautoris, vadovėlio „Interneto ir technologijų teisė“ (2016) bendraautoris. Darius Štitilis aktyviai dalyvauja mokslinėje-projektinėje veikloje. Nuo 2015 m. iki 2017 m. kovo mėn. vadovavo moksliniam projektui, kurio pagrindinis rezultatas – sukurtas Lietuvos kibernetinio saugumo strategijos modelis.

Programa

1. Asmens duomenų tvarkymo auditas (įvertinimas): būdai, metodai. Vidinio ir išorinio audito skirtumai.
2. Kaip susiplanuoti vidinį įvertinimą, nuo ko pradėti? Pirminio klausimyno, skirto esamai situacijai identifikuoti, sudarymo ypatumai.
3. Audito (įvertinimo) plano sudarymas, atsakingų asmenų įtraukimas, komandos sudarymas. Duomenų apsaugos pareigūno vaidmuo.
4. Vidinio asmens duomenų tvarkymo audito (įvertinimo) klausimynas.
5. Asmens duomenų inventorizacija: kaip atliekama, kas turėtų būti fiksuojama. Inventorizacijos įrankių pristatymas.
6. Teisinio audito (įvertinimo) atlikimas. Įmonės / organizacijos BDAR dokumentų vertinimo ypatumai.
7. Teisinio įvertinimo atlikimo pagal atskirus tikslus ypatumai: darbuotojų duomenų tvarkymas, paslaugų teikimas, tiesioginė rinkodara, vaizdo stebėjimas ir kt.
8. IT saugumo audito (įvertinimo) atlikimas.
9. Gerosios praktikos, atliekant vidinį asmens duomenų tvarkymo auditą (įvertinimą), pavyzdžiai.
10. Dažniausiai pasitaikančios klaidos.
11. Rizikų įvertinimas ir audito (įvertinimo) metu surastų trūkumų prioritetizavimas. Trūkumų šalinimo planas.
12. Vidinio asmens duomenų tvarkymo audito (įvertinimo) dokumentavimas. Rezultatų pristatymas.

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetetingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema