Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje - Mokymų klubas

Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje

Rinktis

Seminarą veda

Dijana Šinkūnienė
Dijana Šinkūnienė turi daugiau nei 15 metų praktinio darbo patirtį duomenų apsaugos priežiūros institucijoje – Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje. Dirbdama minėtoje institucijoje lektorė ne tik taikė duomenų apsaugos taisykles įvairiais asmens duomenų tvarkymo atvejais, bet ir dalyvavo rengiant Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (ES) 2016/679 Lietuvoje įgyvendinančius teisės aktus. Lektorė yra MB „Asmens duomenų apsaugos ekspertai“ steigėja ir konsultuoja viešojo bei privataus sektorių atstovus asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimo klausimais. Lektorės turimos tiek teorinės, tiek praktinės asmens duomenų apsaugos žinios, priežiūros institucijos ir viešojo sektoriaus įstaigų veiklos bei įmonių, įstaigų, organizacijų vykdomo asmens duomenų tvarkymo ypatumų išmanymas padės seminaro dalyviams asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos taisykles pritaikyti konkrečios įstaigos veikloje.

Programa

• Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
• Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas rengiant teisės aktų projektus. Teisės aktų ir jų projektų skelbimas.
• Asmens duomenų tvarkymas vykdant viešuosius pirkimus.
• Asmens duomenų tvarkymas nagrinėjant asmenų prašymus ir skundus.
• Kada galima remtis duomenų subjekto sutikimu ir kaip jį įrodyti. Atskaitomybės principas. Ar tinkamai parengtų vidaus dokumentų pakanka atskaitomybės principui įgyvendinti?
• Asmens duomenų tvarkymo ypatumai ekstremalios situacijos / karantino laikotarpiu.
• Praktiniai patarimai, kaip organizuojant darbą nuotoliniu būdu nepažeisti duomenų tvarkymo reikalavimų.
• Asmens duomenų teikimas žiniasklaidos atstovams ir kitiems duomenų gavėjams. Į ką atkreipti dėmesį?
• Santykiai su duomenų tvarkytojais. Ar visada reikalinga asmens duomenų tvarkymo sutartis?
• Skaidrumo principas, duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas. Ar visada privaloma tenkinti duomenų subjekto prašymą? Duomenų saugumo pažeidimai ir jų valdymas. Kas laikoma pažeidimu, dažniausiai pasitaikantys pažeidimai ir kaip juos suvaldyti.
• Darbuotojų pareigos tvarkant asmens duomenis. Kitų ES valstybių priežiūros institucijų praktika skiriant baudas. Ko galime pasimokyti?

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Vietų skaičius ribotas!

Seminaro darbotvarkė

10:00 Seminaro pradžia
11:30 - 11:45 Pertraukėlė
13:15 - 14:00 Pertrauka
15:30 Seminaro pabaiga

Seminaro kaina:

Nuotolinis seminaras - 120 Eur, auditorinis seminaras - 130 Eur 130 Eur + PVM (su pietumis)

Seminaro trukmė:

6 akad. val.

Seminaras vyks:

2022-02-23
Nuotoliniai mokymai, Visoje Lietuvoje, Nuotoliniai mokymai (Į kalendorių 2022-02-23 10:002022-02-23 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriujeMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje Seminaro data: 2022-02-23 Seminaro vieta: Nuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymai 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka 15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltNuotoliniai mokymai, Nuotoliniai mokymaiMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)
2022-02-23
Verslo centras „135“, Žalgirio g. 135, Vilniuje (Į kalendorių 2022-02-23 10:002022-02-23 15:30Europe/VilniusMokymų klubas seminaras: Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriujeMB „Mokymų klubas“ laukia Jūsų seminare: Asmens duomenų apsaugos reikalavimų įgyvendinimas viešajame sektoriuje Seminaro data: 2022-02-23 Seminaro vieta: Verslo centras „135“, Vilnius 10:00 Seminaro pradžia 11:30 - 11:45 Pertraukėlė 13:15 - 14:00 Pertrauka 15:30 Seminaro pabaiga Iki susitikimo! MB „Mokymų klubas“ Tel. 8607 92076 info@mokymuklubas.ltVerslo centras „135“, VilniusMB „Mokymų klubas“info@mokymuklubas.lt)