fbpx

Apskaitos dokumentai viešajame sektoriuje

Plačiau

Seminarą veda

Irma Kamarauskienė
Dr. Irma Kamarauskienė turi ilgametę praktinę nepriklausomo auditoriaus ir vidaus auditoriaus patirtį. Ji yra dirbusi ekonomikos, finansų direktore, vykdomąja direktore didelėse įmonėse ir vienoje iš didžiausių šalies įmonių grupių. Nepriklausomo auditoriaus kvalifikacija, vidaus auditoriaus kvalifikacija, buhalterė profesionalė, verslo konsultantė. Mokslų daktarė. Vilniaus universiteto Ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja.

Programa

1. Apskaitos dokumentų sąvoka. Apskaitos dokumentų reikšmė registruojant ūkinius įvykius ir operacijas. Apskaitos dokumentų klasifikavimas, pavyzdiniai, specialieji, laisvos formos dokumentai, vidiniai, išoriniai apskaitos dokumentai. Vidaus apskaitos dokumentai. Išorės apskaitos dokumentai. Apskaitos dokumentai centralizuotai tvarkant viešojo sektoriaus subjekto apskaitą. Pagrindiniai reikalavimai apskaitos dokumentų formai ir turiniui. LR viešojo sektoriaus finansinės atskaitomybės įstatymas. VSAFAS. LR finansų ministerijos metodinės rekomendacijos. 

2. Apskaitos dokumentai:

  • Ilgalaikio turto apskaitos dokumentai,
  • Atsargų apskaitos dokumentai,
  • Gamybos išlaidų apskaitos dokumentai,
  • Skolų apskaitos dokumentai,
  • Kasos operacijų apskaitos dokumentai,
  • Banko operacijų apskaitos dokumentai. Mokėjimo paraiškos iždo tvarkytojams. Netiesioginio mokėjimo patvirtinimo apskaitos dokumentai,
  • Įsipareigojimų apskaitos dokumentai,
  • Darbo užmokesčio apskaitos dokumentai,
  • Kiti apskaitos dokumentai. Pagrindinės sutartys ir kiti juridiniai dokumentai. Įvairios pažymos ir apyskaitos.

3. Apskaitos ciklas. Inventorizavimo rezultatai kaip apskaitos dokumentai. Apskaitos registrai ir finansinės ataskaitos. Viešojo sektoriaus apskaitos modernizavimo įtaka apskaitos dokumentų formai ir turiniui.
 

„Mokymų klubo“ mokymai tai:

Kompetentingi pranešėjai

Praktiniai patarimai

Pertraukėlės su užkandžiais

Asmeninės konsultacijos

Lektoriai atsakys į Jums rūpimus klausimus

Išsami mokymo medžiaga

Gauti pranešimą apie naują seminarą šia tema