BDAR mokymai

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje

2021-11-29 Nuotoliniai mokymai
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tikslai; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali rinkti apie savo darbuotojus / valstybės tarnautojus?
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-12-09 Nuotoliniai mokymai
2021-12-09 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

2021-12-14 Nuotoliniai mokymai
2021-12-14 Vilniuje
• Periodinis darbuotojų testavimas dėl COVID-19; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo;
PLAČIAU

Advokatai ir BDAR. Ką reikia žinoti?

2022-01-11 Nuotoliniai mokymai
2022-01-11 Vilniuje
1. Advokatų tvarkomų asmens duomenų tikslai ir pagrindai; 2. Kada advokatas turi informuoti apie asmens duomenų tvarkymą? 3. Informacijos gavimas iš registrų, jos perdavimas klientams;
PLAČIAU