BDAR mokymai

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2022-05-19 Nuotoliniai mokymai
2022-05-19 Vilniuje
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2022 m. DK ir BDAR reikalavimai

2022-06-15 Nuotoliniai mokymai
2022-06-15 Vilniuje
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Nauji BDAR taikymo išaiškinimai

2022-06-21 Nuotoliniai mokymai
2022-06-21 Vilniuje
• Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl sutikimo ir slapukų naudojimo; • Asmens duomenų tvarkymo teisėtumo užtikrinimas; • Naujausi priežiūros institucijų išaiškinimai dėl asmens duomenų teikimo ir gavimo;
PLAČIAU

Duomenų apsaugos pareigūnų mokymai

2022-06-30 Nuotoliniai mokymai
Duomenų apsaugos pareigūnų (DAP) mokymai glausta forma suteiks aiškiai ir patogiai susistemintas žinias apie tai, kas svarbiausia kasdienėje DAP veikloje. Kiekviena tema paaiškinama bent trimis požiūriais: teoriniu,
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2022-09-13 Nuotoliniai mokymai
2022-09-13 Vilniuje
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU