BDAR mokymai

Sutarčių teisė ir asmens duomenų apsauga: kokios BDAR nuostatos turi atsidurti sutartyse

2021-04-15 Nuotoliniai mokymai
• Sutartys su fiziniais asmenimis: ką reikia nurodyti? • Sutartys su juridiniais asmenimis: ar verta įpareigoti kontrahentą laikytis duomenų apsaugos reguliavimo? • Atvirkštinė informavimo apie duomenų tvarkymą pareiga: pliusai ir minusai.
PLAČIAU

Darbuotojų asmens duomenų apsauga 2021 m. DK ir BDAR reikalavimai

2021-04-19 Nuotoliniai mokymai
Darbuotojų asmens duomenų apsauga yra viena svarbiausių sričių tiek įmonėse, tiek ir biudžetinėse įstaigose. Vadovaudamasi naujausiais teisės aktais ir institucijų rekomendacijomis kiekviena įmonė: –
PLAČIAU

Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir teisėto intereso balanso testas

2021-04-22 Nuotoliniai mokymai
• Poveikio duomenų apsaugai vertinimas ir atitiktis BDAR. • Balanso testo ir poveikio duomenų apsaugai vertinimo (PDAV) sąvoka ir reglamentavimas. • Kada privaloma atlikti PDAV?
PLAČIAU

Asmens duomenų apsauga viešųjų pirkimų kontekste

2021-05-06 Nuotoliniai mokymai
2021-05-06 Vilniuje
1. Asmens duomenų tvarkymas skelbiant viešuosius pirkimus ar vykdant neskelbiamą apklausą; 2. Dokumentai, patvirtinantys pirkimą (sutartys, pirkimų žurnalas, apklausos pažymos, kt.): asmens duomenų tvarkymo problematika;
PLAČIAU

BDAR atitiktis valstybinėms ir privačioms mokykloms

2021-05-13 Nuotoliniai mokymai
2021-05-13 Vilniuje
1. Kas turi būti nurodyta mokyklos veiklos įrašuose? 2. Kokius BDAR atitikties dokumentus turi turėti mokykla? 3. Kaip informuoti mokinius ir mokinių tėvus apie duomenų tvarkymą?
PLAČIAU

Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų apsauga viešajame sektoriuje

2021-05-25 Nuotoliniai mokymai
• Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų tvarkymo tikslai; • Darbuotojų ir valstybės tarnautojų asmens duomenų rinkimas ir tvarkymas. Kokią informaciją viešojo sektoriaus subjektai gali rinkti apie savo darbuotojus / valstybės tarnautojus?
PLAČIAU

BDAR principų įgyvendinimas ir atsakomybė. Administracinės baudos ir kitos poveikio priemonės už pažeidimus

2021-06-02 Nuotoliniai mokymai
• Tikslo apribojimo ir duomenų kiekio mažinimo principų įgyvendinimas. Kiek ir kokių asmens duomenų tvarkyti. • Asmens duomenų tvarkymo teisiniai pagrindai. Sutikimas ir kitos teisėto duomenų tvarkymo sąlygos: kaip teisingai pasirinkti asmens duomenų tvarkymo teisinį pagrindą.
PLAČIAU

Dažniausios klaidos naudojant slapukus, naujausi teisiniai reikalavimai internetinei prekybai

2021-06-08 Nuotoliniai mokymai
1. Naujausi išaiškinimai dėl sutikimo tvarkyti asmens duomenis; 2. Dažniausi netinkamų slapukų formų pavyzdžiai; 3. Kokia informacija turi būti pateikta interneto svetainės privatumo politikoje?
PLAČIAU