Finansiniai seminarai, mokymai

Savikainos skaičiavimas augalininkystės ir gyvulininkystės ūkiuose

2021-01-22 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Nuotoliniai mokymai
2021-03-19 Vilniuje
Žemės ūkio veiklos subjektų išlaidų klasifikavimas: tikslai, požymiai, pagrindinės klasifikacijos grupės. Išlaidų klasifikavimo praktinis poreikis ir ypatumai. Klasifikacinių grupių tarpusavio ryšys ir skirtumai. Išlaidų klasifikavimo panaudojimas finansinėje apskaitoje. Praktinis darbas.
PLAČIAU

Vidaus kontrolės politika

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus efektyvios vidaus kontrolės sistemos klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines vidaus kontrolės žinias,
PLAČIAU

Finansų analizė: ataskaitų skaitymas, interpretavimas ir sprendimų priėmimas

2021-02-11 Nuotoliniai mokymai
2021-02-11 Vilniuje
Finansų analizė svarbi tiek norint suprasti įmonės būklę, tiek norint rasti atskaitos tašką įmonės veiklos efektyvinimui. Seminaras daugiausia skirtas įmonių finansininkams, buhalteriams, norintiems sustiprinti finansų analizės žinias,
PLAČIAU
Biudzetavimas

Biudžeto rengimas viešajame sektoriuje

2021-02-18 Nuotoliniai mokymai
2021-02-18 Vilniuje
2021-04-28 Nuotoliniai mokymai
2021-04-28 Vilniuje
• Planavimo ir biudžetų formavimo vaidmuo organizacijos valdyme. Biudžetų tipai ir tikslai. Biudžetų sistema. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai biudžetai. • Biudžetų parengimo metodika. Biudžeto sudedamosios dalys.
PLAČIAU

Strateginis planavimas viešajame sektoriuje

2021-02-22 Nuotoliniai mokymai
2021-02-22 Vilniuje
1. Strateginio planavimo svarba organizacijos veiklai ir jos rezultatams. 2. Strateginių tikslų struktūra, pagrindiniai strateginių planų elementai ir jų formulavimas. 3. Išorinės ir vidinės aplinkos strateginė analizė ir jos atlikimo kokybės svarba strateginiame planavime.
PLAČIAU

Finansinių ir veiklos rodiklių analizė pradedantiesiems

2021-03-16 Nuotoliniai mokymai
2021-03-16 Vilniuje
Seminaro tikslas: padėti organizacijoms geriau siekti savo tikslų, šviečiant darbuotojus ir vadovus finansinių ir veiklos rodiklių analizės klausimais. Seminaro rezultatai: organizacijos vadovai ir darbuotojai taiko bazines finansinių ir veiklos rodiklių analizės žinias,
PLAČIAU

Verslo planų rengimas ir projektų įgyvendinimas žemės ūkyje

2021-03-26 Nuotoliniai mokymai
2021-03-26 Vilniuje
Galimybės pasinaudoti ES parama žemės ūkiui: paramos priemonės, reikalavimai paramai gauti, įsipareigojimai. (45 min.) Projektų rengimas: paraiškos ir verslo plano struktūra bei reikalavimai kokybei.Praktinis darbas.
PLAČIAU

Duomenų statistinė analizė ir ekonometrinis modeliavimas

2021-04-23 Nuotoliniai mokymai
2021-04-23 Vilniuje
Duomenų padėties ir sklaidos charakteristikos. Duomenų atranka, imčių sudarymo būdai ir principai. Statistinės lentelės ir jų sudarymo taisyklės, duomenų grafinis vaizdavimas. Indeksai, jų naudojimo sritys ir galimybės.
PLAČIAU