Darbų saugos seminarai, mokymai

Darbuotojų sauga ir sveikata 2020 m.: naujausi teisės aktai, teisminė praktika ir VDI rekomendacijos

Advokatų profesinės bendrijos „ILAW“ partneris, advokatas doc. dr. Tomas Bagdanskis (10.00–11.00 val.): • Naujausia darbuotojų saugos ir sveikatos dokumentacijos praktika; • Ginčai darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
PLAČIAU

Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas

• Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio požymiai darbe. • Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio problemos sprendimas – Darbo kodekso nuostatos. Kokios yra darbdavio teisės ir pareigos?
PLAČIAU