Darbų saugos seminarai, mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos reguliavimo pakeitimai. Svarbios naujovės

• Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo pakeitimų taikymas nuo 2020-05-01; • Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų pakeitimai. Tyrimo įforminimas; • Darbuotojų darbo vietų įrengimą,
PLAČIAU

Darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai biuruose (ofisuose). Darbo vietų įrengimas (po)karantininiu laikotarpiu

Darbo vietos rizikos vertinimas darbuotojų saugos ir sveikatos aspektu užima daug laiko ir yra laikomas administracine našta. Tačiau rizikos vertinimas apsaugo jus kaip darbdavį ir leidžia apsaugoti (saugoti) darbuotojus,
PLAČIAU

Kova su priklausomybe nuo alkoholio ir kitų medžiagų darbo vietoje. Darbo kodekso tinkamas taikymas

• Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio požymiai darbe. • Priklausomybės nuo narkotikų ar alkoholio problemos sprendimas – Darbo kodekso nuostatos. Kokios yra darbdavio teisės ir pareigos?
PLAČIAU