Darbų saugos seminarai, mokymai

Darbuotojų saugos ir sveikatos politikos formavimas įmonėje: minimalus dokumentų, būtinų įgyvendinant darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų normas, sąrašas ir patarimai, kaip juos parengti

2020-11-09 Nuotoliniai mokymai
• Darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės reikšmė ir esmė nelaimingų atsitikimų darbe tyrimuose. • Profesinės rizikos vertinimas analizuojant nelaimingų atsitikimų darbe statistinius duomenis:     
PLAČIAU

Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymas. Darbo vietų įrengimo reglamentavimas ir teisės aktų praktinis taikymas

2020-11-25 Nuotoliniai mokymai
2020-11-25 Vilniuje
• Potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymo esmė ir tikslai. Administracinės atsakomybės prižiūrint ir naudojant potencialiai pavojingus įrenginius ypatumai. • Darbo vietų įrengimą reglamentuojančių teisės aktų sistema.
PLAČIAU